Икономически университет – Варна

Експертна група на НАОА ще посети Икономически университет – Варна

Експертна група (ЕГ) на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) ще посети от 20 до 23 ноември 2023 г. Икономически университет – Варна във връзка с процедура за последваща институционална акредитация на висшето училище. Те ще осъществят поредица от срещи с ръководството на университета и членовете на комисията, изготвила докладите-самооценка за институционалната акредитация.

ЕГ ще се запознае с политиката на висшето училище за осигуряване на качеството, с профила на преподавателския състав и с неговата научноизследователска дейност, с материално-техническата и информационната осигуреност на обучението, с организацията на дистанционното обучение, както и с равнището на средата за неговото провеждане.

На 22.11.2023 г. от 14.30 до 17.30 ч. в аудитория 128 и в ЗАЛА 1 експертите ще се срещнат с преподаватели, студенти и докторанти, с представители на бизнеса и публичната администрация – потребители на кадри.

16 ное 2023Подобни