Икономически университет – Варна

Дискусия на тема "Счетоводството и одита в България - натрупаният опит след последните промени"

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в дискусия на тема “Счетоводството и одита в България - натрупаният опит след последните промени”, 16 и 17 юни, 2022 г. (Виж приложени снимки за програмата в детайли)

16 юни 2022

  • 12:30 ч. - Пресконференция на Управителния съвет на ИДЕС - Зала 1, Икономически университет – Варна
  • 13:30 ч. - Начало на дискусията - Зала 128, Икономически университет – Варна
  • 19:00 ч. - Коктейл за участниците - Морско казино, Бял салон

17 юни 2022

  • 9:30 ч. - Начало на дискусията - Зала 128, Икономически университет – Варна
  • 13:30 ч. - Обобщаване и закриване

Повече информация за програмата на дискусията можете да намерите на официалните електронни страници ИУ – Варна и на ИДЕС.

Молим Ви задължително да потвърдите участието си в конференцията до 31 май 2022 г. на следния имейл адрес: idesvarna@ides.bg

Организационен комитет:
проф. д-р Надя Костова - зам.-ректор по НИДРК в ИУ – Варна, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор
доц. д-р Слави Генов - ръководител катедра "Счетоводна отчетност" в ИУ – Варна, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор
доц. д-р Светлозар Стефанов - зам. ръководител катедра "Счетоводна отчетност" в ИУ – Варна
проф. д-р Фаня Филипова - дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, ИУ – Варна
Николай Колев - дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор
Мариан Николов - дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор

17 май 2022Подобни