Икономически университет – Варна

Делегация от Икономически университет – Варна посети Таджикистан

Икономически университет – Варна затвърди партньорството си с Таджикския държавен финансово-икономически институт (ТДФИУ) в Душанбе.

Ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров, придружен от ръководителя на катедра „Маркетинг“ доц. д-р Владимир Жечев и Валентина Йорданова – организатор дейности „Международни програми и обмен“ в отдел „Международно сътрудничество“, гостува на ректора на ТДФИУ к.ик.н. доц. Хайрзода Шукрулло Курбонали.

Беше подписан и договор за сътрудничество с Дангарския държавен университет (ДДУ). Той ще бъде вторият таджикски партньор на ИУ – Варна, което е поредният успех в процеса на интернационализация. През миналата година вече беше реализиран съвместен проект по линия на Световната банка, при който преподаватели от ИУ – Варна предадоха опит на своите таджикски колеги.

При посещението в Таджикистан проф. д-р Евгени Станимиров и доц. д-р Владимир Жечев участваха в дискусия със студенти от ДДУ по въпроси, свързани с предприемаческо мислене, бизнес модели и култура. Те проведоха и майсторски клас с преподаватели от ТДФИУ на тема “Управление на университетите в условия на социална, демографска и технологична динамика”.

09 фев 2022Подобни