Икономически университет - Варна

Дати за неположени и приравнителни изпити от предходни учебни години – катедра "Славянски езици"

Датите за явяване на неположени и приравнителни изпити,  за студенти от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, се публикуват на профилите на преподавателите - титуляри на дисциплината. Титулярят на дисциплината е преподавател, който води лекциите по дисциплината.

При липса на информация за изпити в профила на търсения преподавател, се свържете с Инспектора на катедрата, от която е преподавателя.

Студентите могат да видят датите за явяване на неположени и приравнителни изпити в профилите на преподавателите - титуляри на конкретната учебна дисциплина по два начина:

  1. В студентската информационна система WebStudent ( https://info.ue-varna.bg/ )
    - в меню Оценки срещу всяка дисциплина е изписано името на титуляра на дисциплината, което е линк към профила му в сайта
     
  2. В сайта на ИУ-Варна
    - чрез директно търсене в сайта Търсене по име на преподавателя - титуляр на дисциплината
    - в меню Преподаватели в страниците на всяка катедра (списък на всички Факултети и катедри)

Намерете преподавател или служител още сега

 

Катедра "Славянски езици"

Преподаватели

Кабинет

Ноември

Декември

Дата

Час

Дата

Час

Доц. д-р Вл. Досев

 225a

06.11. (сряда)

10.00 - 12.00 ч.

18.12. (сряда)

10.00 - 12.00 ч.

Ст. пр. М. Маринова

225г

08.11. (петък)

13.00 - 15.00 ч.

06.12. (петък)

13.00 - 15.00 ч.

Ст. пр. Св. Тодорова

508

 12.11. (вторник)

15.00 - 17.00 ч.

10.12. ( вторник)

15.00 - 17.00 ч.

Ст. пр. М. Попова

508

06.11. (сряда)

15.00 - 17.00 ч.

04.12. (сряда)

15.00 - 17.00 ч.

Ст. пр. Ел. Пенчева

508

 11.11. (понеделник)

13.00 - 15.00 ч.

02.12. ( понеделник)

13.00 - 15.00 ч.

Пр. А. Герчева

225г

06.11. (сряда)

13.00 - 15.00 ч.

04.12. (сряда)

13.00 - 15.00 ч.

 Хон.ст.пр. М. Тодорова

225г

11.11. (понеделник)

9.00 - 11.00 ч.

9.12. (понеделник)

9.00 - 11.00 ч.

22 окт 2019