Икономически университет – Варна

"Баланс между online и offline работа – как да съхраним себе си?" - online обучителен семинар

Европейският документационен център към Икономически университет - Варна и „ЕВРОПА ДИРЕКТНО” Шумен организират online обучителен семинар на тема “Баланс между online и offline работа – как да съхраним себе си?”. Целта на събитието е насърчаване и подобряване на работата от вкъщи и справяне с предизвикателствата така, че хората да се възползват напълно от предимствата на цифровизацията.

Гост-лекторът проф. д-р Даниела Тасевска - преподавател в катедра „Психология” на Великотърновския университет, ще представи причините за стреса и негативните последствия върху личността от смяната на режима на работа ”online-offline”. Тя ще запознае присъстващите с техники за успешна комуникация през електронни устройства и такива за съхранение на психичното здраве при продължителна социална изолация.

Събитието е във връзка с един от ключовите комуникационни приоритети на Европейската комисия - „Европа, пригодна за цифровата ера”.

Присъединете се: сряда, 14 декември 2022 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч.

13 дек 2022Подобни