Икономически университет – Варна

35-та Международна научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост"

35-та Международна научно-практическа конференция
"Строително предприемачество и недвижима собственост"

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в 35-та международна научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост", която ще се проведе на 27 ноември 2020 г. в Икономически университет – Варна.

Конференцията ще използва платформата Google Meet. Виртуалното участие ще се осъществи чрез платформата Google Meet и ще бъде достъпно чрез следния интернет адрес: https://meet.google.com/wzs-imxj-smt

За конференцията

Международната научно–практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост" се организира ежегодно от 1985 година насам от катедра "Икономика и управление на строителството" при Икономически университет – Варна.

Убедени сме, че предоставянето на възможност за среща между учени, изследователи, представители на бизнеса и студенти ще доведе до теоретични и практико-приложни обобщения, които ще способстват за развитието на икономическата теория и практика.

Всички приети доклади ще бъдат публикувани в сборник с доклади от конференцията, който ще бъде индексиран в RePEc, CEEOL и Google Scholar.
Официалните езици на конференцията са български, английски и руски.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Международна научно–практическа конференция
"Строително предприемачество и недвижима собственост"
Икономически университет – Варна
Катедра "Икономика и управление на строителството"
9002 Варна, бул. "Княз Борис I" № 77

emc@ue-varna.bg

06 юли 2020Подобни