Икономически университет – Варна

доц. д-р Антоанета Желязкова-Стоянова

доц. д-р Антоанета Желязкова-Стоянова

доц. д-р Антоанета Желязкова-Стоянова

317в

0882164545

a.stoyanova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Сряда, кабинет 317В: 15:00-17:00

Консултации

Вторник, кабинет 317B: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

31 окт 2022, кабинет 317B: 11:00-12:00

28 ное 2022, кабинет 317B: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Сертификация на стоките и услугите Курс 5, КЕС (Задочно обучение)
Сертификация на стоките и услугите Курс 5, КЕС-СНУ (Задочно обучение)
Сертификация на стоките и услугите Курс 6, КЕС-ДНДО (Задочно обучение)
Сертификация на стоките и услугите Курс 6, КЕС-СПН (Задочно обучение)
Стокознание на битовите стоки Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Митническо представителство Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-224 Л Митническо представителство 18
Четвъртък
09:15 11:00 2-135 У Стокознание на битовите стоки 18
11:15 13:00 2-135 У Стокознание на битовите стоки 18
Петък
10:15 13:00 310 Л Стокознание на битовите стоки 18
13:30 15:00 H-214 У Митническо представителство 18
2023-02-06 (Понеделник)
08:08 11:46 53 Л Сертификация на стоките и услугите 16, 17, 52, 61
2023-02-07 (Вторник)
15:00 17:46 53 Л Сертификация на стоките и услугите 16, 17, 52, 61
18:00 19:16 53 У Сертификация на стоките и услугите 16, 17, 52, 61
2023-02-08 (Сряда)
12:00 14:46 232 Л Сертификация на стоките и услугите 16, 17, 52, 61
2023-02-10 (Петък)
10:30 11:46 53 Л Сертификация на стоките и услугите 16, 17, 52, 61
12:00 14:46 53 У Сертификация на стоките и услугите 16, 17, 52, 61
2023-02-13 (Понеделник)
08:08 11:46 53 У Сертификация на стоките и услугите 16, 17, 52, 61
2023-02-14 (Вторник)
16:30 19:16 53 У Сертификация на стоките и услугите 16, 17, 52, 61
Вид Година Публикация
Статия 2022
Standards, Basel, Switzerland : MDPI Publ. , 2, 2022, 3, 329-351. / DOI 10.3390/standards2030023
Статия 2022
Научни трудове на УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 62, 2022, 2, 289-304., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022 : Proceedings, Trnava, Slovakia : WoodEMA, 2022, 401-406., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Линк
Доклад 2021
The Response of the Forest-Based Sector to Changesin the Global Economy : 14th International Scientific Conference WoodEMA 2021, June 16th - 18th 2021, Koper, Slovenia : Proceedings, Koper, Slovenia : University of Ljubljana, 2021, 57-64. / Web of Science
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 153-162.
Статия 2021
Sustainability, Basel : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 13, 2021, 16, 8812- 1-26., ISSN(онлайн) 2071-1050 / DOI 10.3390/su13168812 / Scopus / Web of Science / Линк
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 11-18.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна , Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 693 - 706.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 43 - 52.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 238. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 66).
Преглед на всички публикации