Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Стокознание" относно предстоящата държавна изпитна сесия 2024 г. Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Стокознание".

Информация, свързана с тържествените промоции на ОКС "бакалавър" и "магистър", се публикува в меню Обучение, Дипломиране (за всяка обучителна степен) и модул Събития на сайта на ИУ-Варна.

 

Методичен кабинет на катедра "Стокознание", 314 Б, ИУ - Варна.

Тогата се получава лично от дипломанта срещу подпис и попълнена декларация, и се връща непосредствено след церемонията.

декларация - тога, шапка, шал - магистри   

декларация - тога и шапка -бакалаври