Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Стокознание и митническа дейност
ОКС "магистър"
Качество и експертиза на стоките