Икономически университет – Варна

Практическо обучение

                                                                                                                               

Практическото обучение е част от учебния план и е задължително за студентите 3 курс, специалност "Стокознание и митническа дейност", ОКС "Бакалавър".
От учебната 2017/2018 година отчитането на професионално-практическо обучение (ППО) се осъществява чрез платформата за сътрудничество университет – бизнес UEBN. Съгласно действащата Подсистема за ППО, практическото обучение на студентите може да се провежда по гъвкав график от началото на учебната година за студентите в трети курс.
Повече информация за провеждането и отчитането на Професионалното практическо обучение може да намерите в платформата UEBN .

Указания      Програма     Въпросник      Удостоверение