Икономически университет – Варна

доц. д-р Събка Пашова

доц. д-р Събка Пашова

доц. д-р Събка Пашова

229 A

0882,164,689

spashova@ue-varna.bg

Автобиография

Председател на Контролен съвет при Икономически университет-Варна
Ръководител на Център за качество на стоките и потребителска защита

Консултации на място

Петък, кабинет 229 А: 11:00-12:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/csk-jtqu-cba, 14:00-15:00

Дати за неположени изпити

17 ное 2023, кабинет 229 А: 08:00-09:00

01 дек 2023, кабинет 229 А: 08:00-09:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стандартизация, метрология и квалиметрия Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Стандартизация, метрология и квалиметрия Курс 5, КЕС-СНУ
Митнически режими и процедури Курс 4, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
09:15 11:00 2-317 Л Митнически режими и процедури 18
Петък
09:15 11:00 310 Л Стандартизация, метрология и квалиметрия 16, 17
2023-11-07 (Вторник)
15:15 18:00 319 Л Стандартизация, метрология и квалиметрия 17
2023-11-11 (Събота)
13:30 16:00 222 Л Стандартизация, метрология и квалиметрия 17
2023-11-18 (Събота)
09:15 13:00 222 Л Стандартизация, метрология и квалиметрия 17
2023-11-21 (Вторник)
15:15 17:00 2-319 У Стандартизация, метрология и квалиметрия 17
2023-11-23 (Четвъртък)
08:15 11:00 319 Л Стандартизация, метрология и квалиметрия 17
11:15 13:00 314A У Стандартизация, метрология и квалиметрия 17
2023-11-28 (Вторник)
16:15 18:00 H-210 У Стандартизация, метрология и квалиметрия 17
2023-11-30 (Четвъртък)
08:15 10:00 H-102 У Стандартизация, метрология и квалиметрия 17
2023-12-01 (Петък)
13:30 16:00 2-129 У Стандартизация, метрология и квалиметрия 17
2023-12-02 (Събота)
09:15 11:00 116 Л Стандартизация, метрология и квалиметрия 17
11:15 15:00 116 У Стандартизация, метрология и квалиметрия 17
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Стокознание и митническа дейност Стандартизация, метрология и квалиметрия 3 16 1-56 09.01.2024 11:00 - 12:00
Стокознание и митническа дейност Стандартизация, метрология и квалиметрия 3 17 1-56 09.01.2024 12:00 - 13:00
Стокознание и митническа дейност Митнически режими и процедури 4 18 1-55 26.01.2024 08:00 - 09:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Coatings, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 13, 2023, 5, 911., ISSN(онлайн) 2079-6412 / DOI 10.3390/coatings13050911 / Scopus / Web of Science
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 66, 2022, 1, 96-114.
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 66, 2022, 1, 5-8.
Статия 2022
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 62, 2022, 2, 275-287., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / Линк
Статия 2022
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans [JMAB], Trojan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 25, 2022, 2, 346-367., ISSN(печатно) 1311-0489, ISSN(онлайн) 2367-8364 / Линк
Доклад 2021
Modern Commodity Expertise: Theoretical Developments, Practical Experience, Problems and Prospects [Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи : Мiжнародноi науково-практичноi конференцii, 30 верстня 2021 року, м. Львів], Львів : Растр-7, 2021, 229-232.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 80-89.
Монография 2021
Current Trends in Quality Science - Consumer Behavior, Logistic, Product Management, Poznań : Institute of Quality Science, Poznań University of Economics & Business, 2021, pp. 395-405.
Статия 2021
Quality - Access to Success, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 22, 2021, 181, 148 -152., ISSN(печатно) 15822559 / Scopus
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика , 2021, 251-257.
Преглед на всички публикации