Икономически университет – Варна

х. ас. Ана Черкасова

х. ас. Ана Черкасова

х. ас. Ана Черкасова

0988828150

ana.cherkasova@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Компютърни мрежи и комуникации Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
10:15 13:00 H-205 У Компютърни мрежи и комуникации 38