Икономически университет – Варна

х. ас. Николай Николов

х. ас. Николай Николов

х. ас. Николай Николов

nikolay.nikolov@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Уеб технологии Курс 3, БИС (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
17:15 19:00 H-202 У Уеб технологии 9