Икономически университет – Варна

х. ас. Яна Панчева

х. ас. Яна Панчева

х. ас. Яна Панчева

yana.pancheva@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Компютърна графика Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Компютърна графика Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Мултимедия Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Мултимедия Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 H-214 У Компютърна графика 37
16:15 18:00 H-214 У Мултимедия 37
Вторник
16:15 18:00 437 У Компютърна графика 34
Сряда
17:15 19:00 437 У Мултимедия 34
Петък
09:15 11:00 H-214 У Мултимедия 36
11:15 13:00 H-214 У Мултимедия 35