Икономически университет – Варна

х. ас. София Иванова

х. ас. София Иванова

х. ас. София Иванова

sofia.ivanova@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в програмирането Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Въведение в програмирането Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 51 У Въведение в програмирането 34
Вторник
07:30 10:00 51 У Въведение в програмирането 37
Петък
08:15 11:00 51 У Въведение в програмирането 35