Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Борис Банков

гл. ас. д-р Борис Банков

гл. ас. д-р Борис Банков

318a

boris.bankov@ue-varna.bg

https://borisbankov.com

Автобиография

Консултации на място

Сряда, 09:30-10:30

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/zud-iesa-tgb, 09:30-10:30

Дати за неположени изпити

27 мар 2024, кабинет 318a: 09:30-10:30

24 апр 2024, кабинет 318a: 09:30-10:30

Интернет технологии
Е-бизнес
Разработване на игри
Клиентско уеб програмиране
Оптимизация за търсещи машини
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Информатика и компютърни науки Разработване на игри 4 36 1-55 13.05.2024 10:00 - 11:00
Информатика и компютърни науки Разработване на игри 4 37 1-55 13.05.2024 11:00 - 12:00
Мобилни и уеб технологии Разработване на игри 4 39 1-56 13.05.2024 09:00 - 10:00
Мобилни и уеб технологии Клиентско уеб програмиране 3 37 1-55 12.06.2024 09:00 - 10:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Интернет технологии 2 25 1-56 13.06.2024 11:00 - 12:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Интернет технологии 2 26 1-56 13.06.2024 09:00 - 10:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 09:00 - 10:00 1-58
28.06.2024 09:00 - 10:00 1-58
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебник 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 222., ISBN(печатно) 978-954-21-1169-6
Доклад 2023
Научен семинар „Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект“, Варна: Наука и икономика, 2023, 39-43., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 143-150., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.143 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 224-233., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.224 / Линк
Доклад 2023
Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things 2023 : TTSIIT 2023 : The 2nd International Conference, January 24-25th, 2023 (online), Kyiv : Kyiv National University of Construction and Architecture, 2023, 42-47., ISSN(онлайн) 1613-0073 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 119-125., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Доклад 2020
20 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics. Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2020, 2.1, 161 - 167. ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(онлайн) 978-619-7603-06-4 / DOI 10.5593/sgem2020/2.1/s07.021 / Scopus
Студия 2019
Journal оf Communications Software аnd Systems (JCOMSS), Croatia, Split: Croatian Communications and Information Society in cooperation with the University of Split, FESB, 15, 2019, 3, 262 - 271., ISSN(печатно) 1845-6421, ISSN(онлайн) 1846-6079 / DOI 10.24138/jcomss.v15i3.712 / Scopus / Web of Science
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 198 - 208.1
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1, Sofia : STEF92 Technology ltd, 19, 2019, 2.1, 603 - 610., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(онлайн) 978-619-7408-79-9 / DOI 10.5593/sgem2019/2.1/S07.079 / Scopus
Преглед на всички публикации