Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Борис Банков

гл. ас. д-р Борис Банков

гл. ас. д-р Борис Банков

318a

boris.bankov@ue-varna.bg

https://borisbankov.com

Автобиография

Приемно време

Вторник, 09:30-11:30

Консултации

Понеделник, 16:00-18:00

Сряда, 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

30 мар 2023, кабинет 318a: 09:30-11:30

13 апр 2023, кабинет 318a: 09:30-11:30

Дисциплина Курс и Специалност
Уеб технологии Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Адаптивен уеб дизайн Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 438 У Уеб технологии 37
Сряда
11:15 13:00 437 У Адаптивен уеб дизайн 39
Четвъртък
09:15 11:00 51 У Уеб технологии 34
17:15 19:00 H-203 Л Адаптивен уеб дизайн 39
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Информатика и компютърни науки Разработване на игри 4 42 1-55 05.05.2023 14:00 - 15:00
Информатика и компютърни науки Разработване на игри 4 43 1-55 05.05.2023 14:00 - 15:00
Информатика и компютърни науки Разработване на игри 4 44 1-55 05.05.2023 15:00 - 16:00
Мобилни и уеб технологии Разработване на игри 4 45 1-55 05.05.2023 15:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things 2023 : TTSIIT 2023 : The 2nd International Conference, January 24-25th, 2023 (online), Kyiv, Kyiv : Kyiv National University of Construction and Architecture, 2023, 42-47., ISSN(онлайн) 1613-0073 / Линк
Доклад 2023
Научен семинар „Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект“, Варна: Наука и икономика, 2023, 39-43., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 119-125., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Доклад 2020
20 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics. Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2020, 2.1, 161 - 167. ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(онлайн) 978-619-7603-06-4 / DOI 10.5593/sgem2020/2.1/s07.021 / Scopus
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1, Sofia : STEF92 Technology ltd, 19, 2019, 2.1, 603 - 610., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(онлайн) 978-619-7408-79-9 / DOI 10.5593/sgem2019/2.1/S07.079 / Scopus
Студия 2019
Journal оf Communications Software аnd Systems (JCOMSS), Croatia, Split: Croatian Communications and Information Society in cooperation with the University of Split, FESB, 15, 2019, 3, 262 - 271., ISSN(печатно) 1845-6421, ISSN(онлайн) 1846-6079 / DOI 10.24138/jcomss.v15i3.712 / Scopus / Web of Science
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 198 - 208.
Доклад 2018
High Technologies. Business. Society : [III] International Scientific Conference, 12 - 15.03.2018, Borovets, Bulgaria : Proceedings : Vol. 1. High Technologies, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Year 2, 2018, 1(3), 98 - 101.
Статия 2018
Science. Business. Society : International Scientific Journal, Sofia : Scientific Technical Union of Mechanical Engineering INDUSTRY 4.0 et. al., 3, 2018, 1, 6 - 9.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 242.
Преглед на всички публикации