Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

518

r.nacheva@ue-varna.bg

Автобиография

Редактор на специален брой на списание "Information" / Guest Editor of a Special Issue "Recent Advances and Perspectives in Human-Computer Interaction": https://www.mdpi.com/si/161531

Консултации

Понеделник, кабинет 518: 09:00-11:00

Сряда, кабинет 518: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

18 окт 2023, кабинет 518: 13:30-15:00

15 ное 2023, кабинет 518: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Операционни системи Курс 3, ДТБ (Редовно обучение)
Операционни системи UNIX Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Операционни системи UNIX Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Компютърни системи Курс 1, DS (Редовно обучение)
Дизайн на потребителското преживяване Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Уеб системи за управление на съдържанието Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Уеб системи за управление на съдържанието Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Уеб системи за управление на съдържанието Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 H-203 У Компютърни системи 38
Вторник
09:15 11:00 H-203 Л Компютърни системи 38
13:30 15:00 H-202 У Дизайн на потребителското преживяване 9
15:15 17:00 301 Л Уеб системи за управление на съдържанието 9, 34, 35, 36, 37
Сряда
09:15 11:00 H-208 Л Дизайн на потребителското преживяване 9
11:15 13:00 H-104 Л Операционни системи 8
Четвъртък
08:15 10:00 2-131 Л Операционни системи UNIX 34, 35, 36, 37
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Реклама и медийни комуникации Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 5 34 1-56 05.05.2023 16:00 - 17:00
Реклама и медийни комуникации - СНУ Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 5 35 1-56 05.05.2023 16:00 - 17:00
Реклама и медийни комуникации - ДНДО Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 6 65 1-56 05.05.2023 16:00 - 17:00
Информационен мениджмънт в бизнеса Създаване и обработка на цифрово видео и графика 5 18 Н-205 09.05.2023 14:00 - 16:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СНУ Създаване и обработка на цифрово видео и графика 5 19 Н-205 09.05.2023 14:00 - 16:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО Създаване и обработка на цифрово видео и графика 6 67 Н-205 09.05.2023 14:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Studia Maritima, Scientific Publishing House of the Szczecin University, 2023, 36, 1-14., ISSN(печатно) 0137-3587, ISSN(онлайн) 2353-303X / DOI 0.18276/sm.2023.36-07 / Линк
Статия 2023
European Research Studies Journal, Athens, Greece : International Strategic Management Association, 26, 2023, 2, 436-445., ISSN(онлайн) 1108-2976 / DOI 10.35808/ersj/3180 / Линк
Доклад 2023
Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект : Сборник с доклади от научен семинар, Икономически университет - Варна, 31.03.2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 84-91., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Студия 2023
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2023, 1, 76-98., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Статия 2023
CompSysTech'23 : 24rd International Conference on Computer Systems and Technologies, 17-18 June 2023, University of Ruse, Bulgaria, New York : Association for Computing Machinery, 2023, 42-53., ISBN(печатно) 979-8-4007-0047-7, ISBN(онлайн) 979-8-4007-0047-7 / DOI 10.1145/3606305.3606309 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, Варна : Наука и икономика, 2022, 210-224., ISSN(онлайн) 2815-5084, ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Студия 2022
Baltic Journal of Modern Computing, Riga : University of Latvia, 10, 2022, 1, 71-86. ., ISSN(печатно) 2255-8942 , ISSN(онлайн) 2255-8950 / DOI 10.22364/bjmc.2022.10.1.05 / Scopus / Web of Science
Студия 2022
Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia : EGOSE 2021 : 8ht International Conference, Saint Peterburg, Russia, November 24 - 25, 2021 : Proccedings, Cham : Springer Publ., 1, 2022, 216-231. - (Communication in Computer and Information Science ; 1529)., ISSN(онлайн) 18650929, ISBN(онлайн) 978-303104237-9 / DOI 10.1007/978-3-031-04238-6_17 / Scopus
Статия 2022
Advances in Econometrics, Operational Research, Data Science and Actuarial Studies : Techniques and Theories, Cham : Springer Publ., 2022, 299-310. - (Contributions to Economics Book Series ; 1)., ISSN(печатно) 14311933 / DOI 10.1007/978-3-030-85254-2_18 / Scopus
Студия 2022
Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia : EGOSE 2021 : 8ht International Conference, Saint Peterburg, Russia, November 24 - 25, 2021 : Proccedings, Cham : Springer, 1, 2022, 244-262. - (Communication in Computer and Information Science ; 1529)., ISSN(печатно) 18650929, ISBN(печатно) 978-303104237-9 / DOI 10.1007/978-3-031-04238-6_19 / Scopus
Преглед на всички публикации