Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

518

r.nacheva@ue-varna.bg

Автобиография

Редактор на специален брой на списание "Information" / Guest Editor of a Special Issue "Recent Advances and Perspectives in Human-Computer Interaction": https://www.mdpi.com/si/161531

Консултации на място

Понеделник, кабинет 518: 15:15-16:15

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/bas-dkoa-ikg, 14:00-15:00

Дати за неположени изпити

11 мар 2024, кабинет 518: 11:30-12:30

22 апр 2024, кабинет 56: 11:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Операционни системи Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Операционни системи Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Компютърни системи Курс 5, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Компютърни системи Курс 5, МУТ-СПН (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 5, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 5, МУТ-СПН (Редовно обучение)
Дизайн на потребителското преживяване Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 H-202 У Дизайн на потребителското преживяване 36
13:30 15:00 220 Л Дизайн на потребителското преживяване 34, 35, 36
17:15 19:00 H-202 У Компютърни системи 46, 62
Вторник
09:15 11:00 H-205 Л Компютърни системи 46, 62
11:15 13:00 H-205 У Уеб технологии 46, 62
Сряда
08:15 10:00 H-214 У Дизайн на потребителското преживяване 34, 35
13:30 16:00 323 Л Операционни системи 34, 35, 36, 37
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Реклама и медийни комуникации Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 5 36 тест център онлайн 10.05.2024 09:00 - 10:00
Реклама и медийни комуникации - СНУ Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 5 37 тест център онлайн 10.05.2024 09:00 - 10:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Компютърни системи 5 46 1-55 07.06.2024 09:00 - 10:00
Мобилни и уеб технологии - СПН Компютърни системи 5 62 1-55 07.06.2024 09:00 - 10:00
Мобилни и уеб технологии Операционни системи 1 37 1-58 12.06.2024 11:00 - 12:00
Информатика и компютърни науки Дизайн на потребителското преживяване 3 34 1-58 12.06.2024 14:00 - 15:00
Информатика и компютърни науки Дизайн на потребителското преживяване 3 35 1-58 12.06.2024 14:00 - 15:00
Информатика и компютърни науки Дизайн на потребителското преживяване 3 36 1-58 12.06.2024 14:00 - 15:00
Информатика и компютърни науки Операционни системи 1 34 1-58 13.06.2024 12:00 - 13:00
Информатика и компютърни науки Операционни системи 1 35 1-58 14.06.2024 15:00 - 16:00
Информатика и компютърни науки Операционни системи 1 36 1-58 14.06.2024 13:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
28.05.2024 14:00 - 16:00 тест център онлайн
29.05.2024 11:00 - 13:00 тест център онлайн
Дата Час Зала Бележки
03.06.2024 15:00 - 16:00 1-58
04.06.2024 15:00 - 16:00 1-58
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Международна научно-практическа конференция "Управление на човешките ресурси", Варна: Наука и икономика, 2024, 299-309., ISSN(онлайн) 2815-5084 / Линк
Статия 2024
DECISION, New York : Springer Publ., 2024, March, 1-14., ISSN(печатно) 0304-0941, ISSN(онлайн) 2197-1722 / DOI 10.1007/s40622-024-00378-z / Web of Science / Линк
Доклад 2024
Digital Transformation, Cyber Security and Resilience : Second International Conference : DIGILIENCE 2020, Varna, Bulgaria, September 30-October 2, 2020 : Revised Selected Papers, Cham : Springer Nature, 2024, 202-215. - (Communications in Computer and Information Science Book Ser. ; Vol. 1790)., ISSN(печатно) 1865-0929, ISSN(онлайн) 1865-0937, ISBN(печатно) 978-3-031-44439-5, ISBN(онлайн) 978-3-031-44440-1 / DOI 10.1007/978-3-031-44440-1_29 / Scopus
Студия 2023
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2023, 1, 76-98., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Статия 2023
European Research Studies Journal, Athens, Greece : International Strategic Management Association, 26, 2023, 2, 436-445., ISSN(онлайн) 1108-2976 / DOI 10.35808/ersj/3180 / Линк
Доклад 2023
CompSysTech 2023 : 24rd International Conference on Computer Systems and Technologies, 17-18 June 2023, University of Ruse, Bulgaria, New York : Association for Computing Machinery, 2023, 42-53. - (ACM International Conference Proceeding Series)., ISBN(онлайн) 979-840070047-7 / DOI 10.1145/3606305.3606309 / Scopus
Доклад 2023
Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект : Сборник с доклади от научен семинар, Икономически университет - Варна, 31.03.2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 84-91., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Статия 2023
Baltic Journal of Modern Computing, Riga : University of Latvia, 11, 2023, 4, 542 - 557., ISSN(печатно) 2255-8942, ISSN(онлайн) 2255-8950 / DOI 10.22364/bjmc.2023.11.4.02 / Scopus / Линк
Статия 2023
Studia Maritima, Szczecin : Scientific University Science Publ. House, 2023, 36, [1-14]., ISSN(печатно) 0137-3587, ISSN(онлайн) 2353-303X / DOI 0.18276/sm.2023.36-07 / Линк
Доклад 2023
15th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management : IC3K 2023. Vol. 3. Knowledge Management and Information Systems : KMIS 2023, Rome, Italy, November 13-15, 2023, Setubal, Portugal : Science and Technology Publ., 3, 2023, 202 - 212., ISSN(онлайн) 2184-3228, ISBN(онлайн) 978-989-758-671-2 / DOI 10.5220/0012195700003598 / Scopus
Преглед на всички публикации