Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Олга Маринова

гл. ас. д-р Олга Маринова

гл. ас. д-р Олга Маринова

410 / 313в

olga.marinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 410: 15:00-17:00

Вторник, кабинет 410: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

21 мар 2023, кабинет Н-203: 10:15-

18 апр 2023, кабинет Н-203: 10:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Бази от данни Курс 3, БИС (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 5, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, СА (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, СО (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Интернет технологии Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 128 Л Интернет технологии 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Вторник
10:15 13:00 H-203 У Бази от данни 9
Сряда
11:15 13:00 H-101 Л Бази от данни 42
13:30 15:00 51 У Бази от данни 42
Вид Година Публикация
Статия 2022
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство , 2022, 1, 30-42., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 44-51., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298., ISBN(печатно) 978-954-21-1003-3
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Доклад 2016
Science and technologies in geology, exploration and mining: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2016, STEF92 Technology, Vol III, 2016, p. 599 - 605.
Статия 2016
Econimics and computer science: Electronic journal, 2016, Issue 5, p. 17 - 25.
Доклад 2015
// International conference of numerical analysis and applied mathematics: 2015 (ICNAAM-2015), Greece, 2015 - (AIP Conf. Proc.). [viewed 11 July 2016]. Available from: http://dx.doi.org/10.1063/1.4951879
Статия 2015
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2015, с. 117 - 124.
Учебник 2015
Varna: Science and Economics, 2015, 196.
Други 2013
- Варна : ИУ, 2013. - 46 с.
Преглед на всички публикации