Икономически университет – Варна

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев

61, 510

ivan_ognyanov@ue-varna.bg

Консултации на място

Понеделник, кабинет 61 : 11:00-12:00

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/uwh-zwte-haj, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

25 мар 2024, кабинет 61: 11:00-12:00

08 апр 2024, кабинет 61: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Бази от данни Курс 5, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 5, МУТ-СПН (Редовно обучение)
Сървърно програмиране Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Складове от данни и BIG DATA * Курс 5, ИМБ-СНУ
Складове от данни и BIG DATA * Курс 6, ИМБ-ДНДО
Складове от данни и BIG DATA * Курс 6, ИМБ-СПН
Хибридни мобилни приложения Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Хибридни мобилни приложения Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Хибридни мобилни приложения Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Сървърно MVC програмиране Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Сървърно MVC програмиране Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 H-205 У Бази от данни 46, 62
Вторник
13:30 16:00 H-214 У Сървърно MVC програмиране 36
16:15 19:00 H-206 Л Сървърно програмиране 9
Сряда
09:15 11:00 H-203 Л Бази от данни 46, 62
13:30 16:00 51 Л Хибридни мобилни приложения 39
16:15 19:00 H-214 У Сървърно MVC програмиране 37
Четвъртък
10:15 13:00 434 Л Сървърно MVC програмиране 36, 37, 39
13:30 16:00 305 Л Хибридни мобилни приложения 10, 42
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Информационен мениджмънт в бизнеса - СНУ Складове от данни и BIG DATA 5 18 1-56 29.04.2024 10:00 - 11:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО Складове от данни и BIG DATA 6 46 1-56 29.04.2024 10:00 - 11:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СПН Складове от данни и BIG DATA 6 60 1-56 29.04.2024 10:00 - 11:00
Бизнес информационни системи Сървърно програмиране 4 9 1-58 08.05.2024 14:00 - 15:00
Мобилни и уеб технологии Хибридни мобилни приложения 4 39 1-58 08.05.2024 14:00 - 15:00
Мобилни и уеб технологии Хибридни мобилни приложения 5 10 1-58 13.05.2024 12:00 - 13:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Хибридни мобилни приложения 6 42 1-58 13.05.2024 12:00 - 13:00
Информатика и компютърни науки Сървърно MVC програмиране 4 36 1-55 22.05.2024 16:00 - 17:00
Информатика и компютърни науки Сървърно MVC програмиране 4 37 1-55 22.05.2024 14:00 - 15:00
Мобилни и уеб технологии Сървърно MVC програмиране 4 39 1-55 23.05.2024 14:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2024
International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE), Wien : International Association of Online Engineering, 20, 2024, 1, 150-159., ISSN(онлайн) 2626-8493 / DOI 10.3991/ijoe.v20i01.45415 / Scopus
Доклад 2023
Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things 2023 : TTSIIT 2023 : The 2nd International Conference, January 24-25th, 2023 (online), Kyiv : Kyiv National University of Construction and Architecture, 2023, 42-47., ISSN(онлайн) 1613-0073 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 340-350., ISSN(печатно) ISSN 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022. 34
Статия 2022
International Journal of Online & Biomedical Engineering (iJOE), Wien : International Association of Online Engineering (IAOE), 18, 2022, 13, 152-159., ISSN(онлайн) 2626-8493 / DOI 10.3991/ijoe.v18i13.33429 / Scopus
Статия 2022
International Journal of Emerging Technologies in Learning [iJET], Vienna : International Association of Online Engineering, 17, 2022, 20, 274-282., ISSN(печатно) 1868-8799, ISSN(онлайн) 1863-0383 / DOI 10.3991/ijet.v17i20.32785 / Scopus / Линк
Монография 2022
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2022, 134., ISBN(печатно) 978-954-21-1132-0 / Линк
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 111-122., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.111
Студия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 3, 1093-1102., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM113-14 / Scopus / Линк
Доклад 2020
20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics. Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 20, 2020, 2.1, 3-10. ., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(печатно) 978-619-7603-06-4
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 39 - 46.
Преглед на всички публикации