Икономически университет – Варна

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев

доц. д-р Иван Куюмджиев

61, 510

ivan_ognyanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 61: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

31 мар 2022, кабинет 61: 11:15-12:30

07 апр 2022, кабинет 61: 11:15-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Бази от данни Курс 3, БИС (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 5, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Софтуерни технологии Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Хибридни мобилни приложения Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Сървърно MVC програмиране Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 Е-319 Л Хибридни мобилни приложения 25
13:30 16:00 Е-317 Л Сървърно MVC програмиране 25
Вторник
13:30 16:00 H-203 У Сървърно MVC програмиране 1 25
13:30 16:00 H-203 У Хибридни мобилни приложения 2 25
Сряда
11:15 13:00 53 У Бази от данни 48
13:30 16:00 H-203 У Сървърно MVC програмиране 25
16:15 19:00 Е-305 Л Софтуерни технологии 2 23, 24, 50
Четвъртък
08:15 11:00 H-203 У Хибридни мобилни приложения 25
16:15 19:00 Е-303 Л Софтуерни технологии 23, 24, 50
Петък
11:15 13:00 Е-310 Л Бази от данни 10
13:30 15:00 Е-111 Л Бази от данни 48
Вид Година Публикация
Доклад 2020
20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics. Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 20, 2020, 2.1, 3-10. ISBN 978-619-7603-06-4 ; ISSN 1314-2704.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 178 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 55).
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 47 - 54.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2019, 166 - 176.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2. 1. Informatic, Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2019, 167 - 174.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 39 - 46.
Статия 2019
Serdica Journal of Computing, Institute of Mathematics and Informatics. BAS, 13, 2019, 3 - 4, 139 - 154.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 230.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, 290 - 297.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 562 - 565.
Преглед на всички публикации