Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Миглена Стоянова

гл. ас. д-р Миглена Стоянова

гл. ас. д-р Миглена Стоянова

530

m_stoyanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 530: 16:00-18:00

Сряда, кабинет 530: 09:15-11:15

Дати за неположени изпити

08 мар 2023, кабинет 530: 09:15-

05 апр 2023, кабинет 530: 09:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на ИТ проекти Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Информационна логистика Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Правни информационни системи Курс 3, СА (Редовно обучение)
Хибридни мобилни приложения Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Хибридни мобилни приложения Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
07:30 10:00 53 У Управление на ИТ проекти 1 10
10:15 13:00 305 Л Хибридни мобилни приложения 10, 48
13:30 16:00 50 У Информационна логистика 19
Сряда
11:15 13:00 H-202 У Правни информационни системи 4
13:30 16:00 H-203 У Управление на ИТ проекти 10
Вид Година Публикация
Доклад 2022
CompSysTech'22 : 23rd International Conference on Computer Systems and Technologies, 17-18 June 2022, University of Ruse, Bulgaria, New York : Association for Computing Machinery, 2022, 39-44., ISBN(онлайн) 978-145039644-8 / DOI 10.1145/3546118.3546130 / Scopus
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г. , Варна : Наука и икономика, 2022, 137-144., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Студия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 6-18., ISSN(онлайн) 2367-77911 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 184-191., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Монография 2021
Data Science in Engineering and Management : Applications, New Developments, and Future Trends : [Monography], London : CRC Press, 2021, 35-48.
Доклад 2021
Applications of Mathematics in Engineering and Economics : Proceedings of the 46th Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE '20), 7 - 13 June 2020, Sofia, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2333, 2021, 1, 070001-1 - 070001-7. - (AIP Conference Proc. ; Vol. 2333, № 1)., ISSN(печатно) 0094-243X / DOI 10.1063/5.0041902 / Scopus / Web of Science / Линк
Статия 2021
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, Kyiv : Taras Shevchenko National University Publ. Center DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2021/216-3/5, 3, 2021, 216, 44-51., ISSN(онлайн) 2079-908X1 / DOI 10.17721/1728-2667.2021/216-3/5
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8)., ISBN(онлайн) 978-619-210-049-0 / Линк
Доклад 2020
Challenges and Opportunities to Develop Organizations Through Creativity, Technology and Ethics : The 2019 Griffiths School of Management Annual Conference on Business, Entrepreneurship and Ethics (GSMAC), Cham : Springer Intern. Publ. Switzerland, 2020, 349 - 357., ISSN(печатно) 21987246, ISBN(печатно) 978-303043448-9 / DOI 10.1007/978-3-030-43449-6_20 / Scopus / Линк
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 250., ISBN(онлайн) 978-954-21-1033-0 / Линк
Преглед на всички публикации