Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Миглена Стоянова

гл. ас. д-р Миглена Стоянова

гл. ас. д-р Миглена Стоянова

530

m_stoyanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 530: 14:00-15:00

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/occ-wcgm-ycz, 10:15-11:15

Дати за неположени изпити

25 мар 2024, кабинет Н-214: 10:15-

08 апр 2024, кабинет Н-214: 10:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Сървърно програмиране Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Информационна логистика Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Правни информационни системи Курс 3, СА (Редовно обучение)
Хибридни мобилни приложения * Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Хибридни мобилни приложения * Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
CRM и ERP системи Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-214 У CRM и ERP системи 27
15:15 17:00 H-203 У Правни информационни системи 3
Сряда
10:15 13:00 2-313 Л CRM и ERP системи 27
Петък
07:30 10:00 H-205 У Сървърно програмиране 9
13:30 16:00 437 У Информационна логистика 17
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мобилни и уеб технологии Хибридни мобилни приложения 5 10 1-58 13.05.2024 12:00 - 13:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Хибридни мобилни приложения 6 42 1-58 13.05.2024 12:00 - 13:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) CRM и ERP системи 4 27 Н-214 21.05.2024 15:00 - 17:00
Дата Час Зала Бележки
28.05.2024 15:00 - 17:00 1-53
29.05.2024 15:00 - 17:00 1-53
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебник 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 222., ISBN(печатно) 978-954-21-1169-6
Доклад 2023
Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект : Сборник с доклади от научен семинар Икономически университет - Варна, 31.03.2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 33-38., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 190-197., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.190 / Линк
Студия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 6-18., ISSN(онлайн) 2367-77911 / Линк
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г. , Варна : Наука и икономика, 2022, 137-144., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 184-191., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Доклад 2022
CompSysTech'22 : 23rd International Conference on Computer Systems and Technologies, 17-18 June 2022, University of Ruse, Bulgaria, New York : Association for Computing Machinery, 2022, 39-44., ISBN(онлайн) 978-145039644-8 / DOI 10.1145/3546118.3546130 / Scopus
Доклад 2021
Applications of Mathematics in Engineering and Economics : Proceedings of the 46th Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE '20), 7 - 13 June 2020, Sofia, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2333, 2021, 1, 070001-1 - 070001-7. - (AIP Conference Proc. ; Vol. 2333, № 1)., ISSN(печатно) 0094-243X / DOI 10.1063/5.0041902 / Scopus / Web of Science / Линк
Монография 2021
Data Science in Engineering and Management : Applications, New Developments, and Future Trends : [Monography], London : CRC Press, 2021, 35-48.
Статия 2021
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, Kyiv : Taras Shevchenko National University Publ. Center DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2021/216-3/5, 3, 2021, 216, 44-51., ISSN(онлайн) 1728-3817 / DOI 10.17721/1728-2667.2021/216-3/5
Преглед на всички публикации