Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Мария Армянова

гл. ас. д-р Мария Армянова

гл. ас. д-р Мария Армянова

410

0882164559

armianova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 410: 11:00-13:00

Сряда, кабинет 410: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

14 мар 2023, кабинет 410: 15:00-16:00

11 апр 2023, кабинет 410: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Софтуерни технологии Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Програмиране и структури от данни Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Програмиране и структури от данни Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Проектиране на информационни системи Курс 3, БИС (Редовно обучение)
Проектиране на информационни системи Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Научни изследвания в Data Science Курс 1, DS (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 220 Л Софтуерни технологии 42, 43, 44
13:30 16:00 H-209 Л Проектиране на информационни системи 9
16:15 19:00 223 Л Проектиране на информационни системи 48
Вторник
13:30 15:00 301 Л Програмиране и структури от данни 34, 35, 36, 37
15:15 17:00 H-203 У Научни изследвания в Data Science 2 44
Сряда
08:15 10:00 H-214 У Академични изследвания 2 8
11:15 13:00 304 У Академични изследвания 1 34
11:15 13:00 304 У Академични изследвания 2 35
16:15 19:00 127Г Л Софтуерни технологии 2 42, 43, 44
Четвъртък
13:30 16:00 53 У Проектиране на информационни системи 48
Петък
13:30 15:00 51 У Академични изследвания 2 36
13:30 15:00 51 У Академични изследвания 1 37
Вид Година Публикация
Доклад 2022
International Conference Automatics and Informatics (ICAI), 06-08 October 2022, Varna, Bulgaria, New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, 89-94. / DOI 10.1109/ICAI55857.2022.9960023 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2022, 184-191., ISBN(печатно) 978-954-21-1133-7 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 2, 2022, 11, 172-183., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 окт. 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 164-172., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Международна научно-практическа конференция, 24 септ. 2021, Варна : Наука и икономика, 2021, 66-73.
Доклад 2021
Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят : Международна научна конференция, 26 ноември 2021, УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 273-283., ISSN(печатно) 2815-3812, ISSN(онлайн) 2815-3820
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 129-136.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 164-175.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 127-134., ISSN(онлайн) 2683-0280
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 156 - 167.
Преглед на всички публикации