Икономически университет – Варна

проф. д-р Силвия Парушева

проф. д-р Силвия Парушева

проф. д-р Силвия Парушева

318а

parusheva@ue-varna.bg

Автобиография

Директор на Център за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО)

Консултации на място

Понеделник, кабинет 318а: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/pjj-dpne-tay, 13:00-14:00

Дати за неположени изпити

18 мар 2024, кабинет 318а: 10:00-12:00

03 апр 2024, кабинет 318а: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на информационните системи Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Е-бизнес Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Киберсигурност Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Киберсигурност Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Облачни технологии * Курс 5, ИМБ-СНУ
Облачни технологии * Курс 6, ИМБ-ДНДО
Облачни технологии * Курс 6, ИМБ-СПН
Академични изследвания Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Управление на информационната сигурност Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Научни изследвания в Data Science Курс 1, DS (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 19:00 305 Л Е-бизнес 38
Вторник
10:15 13:00 303 Л Основи на информационните системи 8
13:30 16:00 H-206 Л Управление на информационната сигурност 9
Сряда
10:15 13:00 305 Л Киберсигурност 10, 42
13:30 15:00 H-210 Л Научни изследвания в Data Science 1 38
16:15 18:00 323 Л Академични изследвания 2 8, 34, 35, 36, 37
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес информационни системи Управление на информационната сигурност 4 9 Н-201 17.05.2024 08:00 - 09:00
Мобилни и уеб технологии Киберсигурност 5 10 1-437 23.05.2024 08:00 - 10:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Киберсигурност 6 42 1-437 23.05.2024 08:00 - 10:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СНУ Облачни технологии 5 18 1-523 23.05.2024 11:00 - 13:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО Облачни технологии 6 46 1-523 23.05.2024 11:00 - 13:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СПН Облачни технологии 6 60 1-523 23.05.2024 11:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 224-233., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.224 / Линк
Статия 2023
Sustainability, Basel, Switzerland : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 15, 2023, 13, 10378 1-2., ISSN(онлайн) 2071-1050 / DOI 10.3390/su151310378 / Scopus / Web of Science / Линк
Статия 2023
International Journal of Intelligent Computing and Information Sciences, Cairo, Egypt : Ain Shams University. Faculty of Computer and Information Sciences. , 23, 2023, 3, 19-30., ISSN(печатно) 1687- 109X / DOI 10.21608/ijicis.2023.195099.1256 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 143-150., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.143 / Линк
Статия 2022
World Journal of Engineering research and Technology, Lakhani, India : Dr. K. M. Girhepunje et. al., 8, 2022, 2, 12 [1-20]., ISSN(печатно) 2454-695X1 / Линк
Доклад 2022
5th International Conference on Computing and Informatics (ICCI, 2022) : Proccedings, 9 - 10 March 2022, New Cairo, Egypt, New Cayro, Egipt : Future University in Egypt, 2022, 374-377., ISBN(печатно) 978-166549972-9 / DOI 10.1109/ICCI54321.2022.9756080 / Scopus / Web of Science
Статия 2022
Списание на Българската академия на науките : Общоакадемично списание на БАН, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, Год. 135 , 2022, 2, 65-70., ISSN(печатно) 0007-3989, ISSN(онлайн) 2683-0302 / Линк
Статия 2022
Engineering Sciences [Инженерни науки], Sofia : Institute of Metal Science, Equipment and Technologies, 59, 2022, 1, 71-79., ISSN(печатно) 1312-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI 10.7546/EngSci.LIX.22.01.06 / Линк
Доклад 2022
Challenges in Economics and Business in the Post-COVID Times : 6th FEB International Scientific Conference, 16 - 20 May 2022, Maribor, Slovenia, Maribor, Slovenia : University of Maribor ; University Press, 2022, 99-110., ISBN(онлайн) 978-961-286-600-6 / DOI 10.18690/um.epf.5.2022 / Линк
Студия 2022
Sustainability, Basel, Switzerland : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 14, 2022, 14, 8257 - 1-25., ISSN(печатно) 2071-1050, ISSN(онлайн) 2071-1050 / DOI 10.3390/su14148257 / Scopus / Web of Science / Линк
Преглед на всички публикации