Икономически университет – Варна

доц. д.н. Павел Петров

доц. д.н. Павел Петров
Консултации

Понеделник, кабинет 443: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

06 мар 2023, кабинет 443: 11:00-12:00

24 апр 2023, кабинет 443: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Компютърна графика Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Компютърна графика Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Обектноориентирано програмиране Курс 1, DS (Редовно обучение)
Визуално програмиране с Java Курс 6, ИНФ.-АЕ (Редовно обучение)
Сървърно MVC програмиране Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Уеб приложения с Node.js Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Уеб приложения с Node.js Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 H-203 Л Обектноориентирано програмиране 44
13:30 16:00 438 У Сървърно MVC програмиране 1 45
Сряда
13:30 16:00 H-205 У Уеб приложения с Node.js 10, 48
16:15 19:00 H-212 Л Визуално програмиране с Java 66
Четвъртък
13:30 15:00 301 Л Компютърна графика 36, 37, 38, 39
16:15 19:00 H-206 Л Сървърно MVC програмиране 45
Петък
07:30 10:00 312 Л Уеб приложения с Node.js 10, 48
13:30 16:00 H-203 У Сървърно MVC програмиране 45
Вид Година Публикация
Статия 2022
International Journal of Online & Biomedical Engineering (iJOE), Wien : International Association of Online Engineering (IAOE), 18, 2022, 13, 152-159., ISSN(онлайн) 2626-8493 / DOI 10.3991/ijoe.v18i13.33429 / Scopus
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 3, 1093-1102., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM113-14 / Scopus
Статия 2022
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), Vienna : International Association of Online Engineering https://doi.org/10.3991/ijet.v17i03.27811, 17, 2022, 3, 299-306. ., ISSN(печатно) 18688799 / DOI 10.3991/ijet.v17i03.27811 / Scopus
Статия 2022
International Journal of Emerging Technologies in Learning [iJET], Vienna : International Association of Online Engineering, 17, 2022, 20, 274-282., ISSN(печатно) 1868-8799, ISSN(онлайн) 1863-0383 / DOI 10.3991/ijet.v17i20.32785 / Scopus / Линк
Монография 2022
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2022, 134., ISBN(печатно) 978-954-21-1132-0 / Линк
Статия 2022
Information, Basel: MDPI, 13, 2022, 11, 546., ISSN(онлайн) 2078-2489 / DOI 10.3390/info13110546 / Scopus
Статия 2021
International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, New Jersey, USA : NAUN, 15, 2021, 2021, 1521-1526. DOI:10.46300/9106.2021.15.164., ISSN(печатно) 19984464, ISSN(онлайн) 1998-4464 / DOI 10.46300/9106.2021.15.164 / Scopus
Статия 2021
International Journal of Interactive Mobile Technologies [iJIM], Wien : International Association of Online Engineering [IAOE], 15, 2021, 7, pp.194 - 201. https://doi.org/10.3991/ijim.v15i07.19291 eISSN:1865-7923., ISSN(печатно) 18657923 / Scopus
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 23-29.
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 42-49.
Преглед на всички публикации