Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Стойчо Стоев

гл. ас. д-р Стойчо Стоев

гл. ас. д-р Стойчо Стоев

416

0882164635

s.stoev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултациите ще се провеждат, чрез Google meet на линк:
meet.google.com/qur-zkeh-wgq

Консултации

Понеделник, кабинет 416: 15:00-17:00

Вторник, кабинет 416: 11:00-13:00

Вторник, кабинет 416: 16:00-17:00

Дати за неположени изпити

20 мар 2023, кабинет 416: 13:00-15:00

10 апр 2023, кабинет 416: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Компютърна графика Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Компютърна графика Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Мултимедия Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Мултимедия Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Обектноориентирано програмиране Курс 1, DS (Редовно обучение)
Разработване на игри Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Разработване на игри Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Нейтив мобилни приложения Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Нейтив мобилни приложения Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Програмиране с Python Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 51 У Компютърна графика 36
Вторник
07:30 10:00 438 У Нейтив мобилни приложения 1 10, 48
13:30 16:00 438 У Разработване на игри 44
17:15 19:00 220 Л Програмиране с Python 36, 37, 38
Сряда
08:15 10:00 51 У Компютърна графика 39
10:15 13:00 438 У Нейтив мобилни приложения 10, 48
13:30 16:00 301 Л Разработване на игри 42, 43, 44, 45
Четвъртък
11:15 13:00 301 Л Мултимедия 34, 35, 36, 37
Петък
11:15 13:00 H-203 У Обектноориентирано програмиране 44
Вид Година Публикация
Доклад 2021
21 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2021 : Conference Proceedings, 16 - 22 Aug. 2021, Albena, Bulgaria : Vol. 21. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics, Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology, 21, 2021, 2.1, 27-34., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(печатно) 978-619-7603-22-4 / DOI 10.5593/sgem2021/2.1/s07.11 / Scopus
Статия 2021
Trakia Journal of Sciences, ISSN 1313-3551, Trakia University, 1, 2021, 19, 40-48.
Доклад 2020
20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics, Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology DOI: https://doi.org/10.5593/sgem2020/2.1/s07.052, 20, 2020, 2.1, 403 - 410.., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(печатно) 978-619-7603-06-4 / DOI 10.5593/sgem2020/2.1/s07.052 / Scopus
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser., Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 171 - 179.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюза на учените - Варна, 7, 2018, 2, 275 - 282.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, с. 225 - 233.
Статия 2016
Известия на Икономически университет – Варна, 60, 2016, 4, с. 491-504.
Доклад 2016
Сборник с доклади от конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2016, с.168-177.
Статия 2016
Известия на съюза на учените - Варна, Серия “Икономически науки”, 2, 2016, с.109-116.
Доклад 2016
Юбилейна научна конференция “Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на “Хоризонт 2020”, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2016, с. 298-305.
Преглед на всички публикации