Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Влади Куршумов

гл. ас. д-р Влади Куршумов

гл. ас. д-р Влади Куршумов

524

0882164550

vl_kurshumov@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 524 и онлайн: 13:30-15:30

Петък, кабинет 524 и онлайн: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

21 окт 2022, кабинет 524: 09:30-10:30

28 ное 2022, кабинет 524: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на проекти Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, СА (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, СО (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Бизнес диагностика Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Устойчиво развитие и зелена логистика Курс 5, ЛМЕН (Дистанционно обучение)
Устойчиво развитие и зелена логистика Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Устойчиво развитие и зелена логистика Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 306 Л Академични изследвания 1 14
13:30 15:00 306 У Академични изследвания 2 14
17:15 19:00 305 У Управление на проекти 9, 10
Вторник
11:15 13:00 2-312 Л Бизнес диагностика 6
Сряда
09:15 11:00 H-202 У Бизнес диагностика 6
13:30 15:00 312 У Управление на проекти 28, 29, 30, 31, 32, 33
15:15 17:00 312 У Управление на проекти 1, 2, 3, 5, 6, 7
Петък
11:15 13:00 312 У Управление на проекти 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
13:30 15:00 H-101 У Управление на проекти 8, 18, 19, 20, 22, 23, 24
2023-02-09 (Четвъртък)
10:15 13:00 Е-Н102 У Устойчиво развитие и зелена логистика 28, 29, 57
2023-02-10 (Петък)
10:15 13:00 Е-2 Л Академични изследвания 42
13:30 16:00 Е-302 У Устойчиво развитие и зелена логистика 28, 29, 57
2023-02-15 (Сряда)
13:30 16:00 Е-4 У Академични изследвания 42
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 187-196., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна, Варна : Наука и икономика, 2022, 223-231., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 1, 23-41., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от Икономически университет - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 182-190., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна, Наука и икономика, 2021, 264-270., ISBN(печатно) 978-954-21-1096-5 / Линк
Статия 2020
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : ЛТУ, 84, Год. 22, 2020, 5, 88-93., ISSN(печатно) 1311-4506
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 349 - 360., ISBN(печатно) 978-954-21-1038-5 / Линк
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция : Посветена на 70 год. създаването на спец. "Индустриален бизнес и предприемачество" в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 391 - 401., ISBN(печатно) 978-954-21-0982-2 / Линк
Статия 2017
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : ЛТУ, 62, Год. 19, 2017, 1, 78-83., ISSN(печатно) 1311-4506 / Линк
Преглед на всички публикации