Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Влади Куршумов

гл. ас. д-р Влади Куршумов

гл. ас. д-р Влади Куршумов

524

0882164550

vl_kurshumov@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 524 и онлайн: 13:30-15:30

Петък, кабинет 524 и онлайн: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Европейски фондове и проекти Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Икономически анализ на предприятието Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Икономически анализ на предприятието Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 447 У Маркетинг 32
Вторник
09:15 11:00 127Г У Маркетинг 33
13:30 15:00 2-319 Л Европейски фондове и проекти 9
Сряда
13:30 15:00 433 У Икономически анализ на предприятието 18
15:15 17:00 127Г У Маркетинг 30
Четвъртък
08:15 11:00 2-130 Л Икономически анализ на предприятието 18
Петък
11:15 13:00 223 У Европейски фондове и проекти 9
13:30 15:00 127В У Маркетинг 31
2022-09-24 (Събота)
13:30 17:00 Е-14 Л Управление на проекти 55
2022-09-25 (Неделя)
13:30 17:00 Е-14 Л Икономически анализ на предприятието 55
2022-09-26 (Понеделник)
13:30 16:00 Е-12 Л Икономически анализ на предприятието 55
2022-09-27 (Вторник)
15:15 17:00 Е-2-7 Л Управление на проекти 55
17:15 19:00 Е-2-2 У Управление на проекти 55
2022-09-28 (Сряда)
08:15 10:00 Е-11 У Управление на проекти 55
10:15 13:00 Е-11 У Икономически анализ на предприятието 55
2022-09-29 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е-2-3 У Управление на проекти 55
2022-09-30 (Петък)
09:15 11:00 Е-8 Л Икономически анализ на предприятието 55
2022-10-01 (Събота)
08:15 11:00 Е-14 У Икономически анализ на предприятието 55
Вид Година Публикация
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 1, 23-41., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от Икономически университет - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 182-190., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна, Наука и икономика, 2021, 264-270., ISBN(печатно) 978-954-21-1096-5 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 349 - 360., ISBN(печатно) 978-954-21-1038-5 / Линк
Статия 2020
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : ЛТУ, 84, Год. 22, 2020, 5, 88-93., ISSN(печатно) 1311-4506
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция : Посветена на 70 год. създаването на спец. "Индустриален бизнес и предприемачество" в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 391 - 401., ISBN(печатно) 978-954-21-0982-2 / Линк
Статия 2017
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : ЛТУ, 62, Год. 19, 2017, 1, 78-83., ISSN(печатно) 1311-4506 / Линк
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция по повод 10-годишнината от създаването на специалност "Логистика" в Икономически университет - Варна, 19 - 20 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 133-148., ISBN(печатно) 978-954-21-0945-7 / Линк
Статия 2016
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : ЛТУ, 56, 2016, 1, 65-70., ISSN(онлайн) 1311-4506 / Линк
Преглед на всички публикации