Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Моника Михайлова

гл. ас. д-р Моника Михайлова

гл. ас. д-р Моника Михайлова

404

0882164541

mihaylova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/dhb-nmto-bjo

Консултации на място

Вторник, кабинет 404: 13:00-15:00

Четвъртък, кабинет 404: 08:15-10:15

Дати за неположени изпити

07 мар 2023, кабинет 404: 10:00-12:00

04 апр 2023, кабинет 404: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Операционен мениджмънт Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Търговски взаимоотношения Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Управление на дистрибуцията Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетингови изследвания в логистиката Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 10:00 312 У Маркетингови изследвания в логистиката 15
11:15 13:00 H-209 У Търговски взаимоотношения 16
Сряда
09:15 11:00 2-228 У Управление на дистрибуцията 12
11:15 13:00 2-228 У Управление на дистрибуцията 11
13:30 15:00 2-318 Л Маркетингови изследвания в логистиката 15
Четвъртък
11:15 13:00 2-318 У Операционен мениджмънт 14
Петък
09:15 11:00 2-318 Л Спецсеминар 1 16
09:15 11:00 2-318 У Спецсеминар 2 16
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1116-0
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври., Варна : Наука и икономика, 2022, 113-120., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2022
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 167-176., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2021
Izvestiya J. of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 4, 365-379.
Статия 2021
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 3, 248-264.
Доклад 2021
Industrial Growth Conference 2020, 2-4 Oct. 2020, Nessebar, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE , 2021, 343-347.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 58-65 [66-73].., ISBN(печатно) 978-954-21-1092-7
Статия 2020
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 1, 16 - 32.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 56) ., ISBN(печатно) 978-954-21-0992-1
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 294 - 303.
Преглед на всички публикации