Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Моника Михайлова

гл. ас. д-р Моника Михайлова

гл. ас. д-р Моника Михайлова

404

0882164541

mihaylova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/dhb-nmto-bjo

Консултации

Сряда, кабинет 404: 08:00-10:00

Четвъртък, кабинет 404: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

26 окт 2022, кабинет 404: 08:15-10:15

02 ное 2022, кабинет 404: 08:15-10:15

Дисциплина Курс и Специалност
Операционен мениджмънт Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Търговски взаимоотношения Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Управление на дистрибуцията Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Продуктов мениджмънт Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-222 Л Управление на дистрибуцията 12, 13
Сряда
11:15 13:00 2-319 У Продуктов мениджмънт 13
13:30 15:00 2-318 У Продуктов мениджмънт 12
Четвъртък
09:15 11:00 2-319 У Управление на дистрибуцията 13
11:15 13:00 2-319 У Управление на дистрибуцията 12
Петък
09:15 11:00 2-225 У Търговски взаимоотношения 18
11:15 13:00 2-318 У Операционен мениджмънт 16
Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1116-0
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 58-65 [66-73].., ISBN(печатно) 978-954-21-1092-7
Статия 2021
Izvestiya J. of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 4, 365-379.
Статия 2021
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 3, 248-264.
Доклад 2021
Industrial Growth Conference 2020, 2-4 Oct. 2020, Nessebar, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE , 2021, 343-347.
Статия 2020
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 1, 16 - 32.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 294 - 303.
Статия 2013
Управление и устойчиво развитие, София : Лесотехнически университет, Год. XV, 42, 2013, 5, 25 - 32.
Статия 2013
Известия Сп. Икон. унив., Варна : Наука и икономика, 2013, 1, 99 - 111.
Преглед на всички публикации