Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламена Милушева

гл. ас. д-р Пламена Милушева

гл. ас. д-р Пламена Милушева

423

0882164594

0899981172

plammena@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 423 : 09:15-11:15

Сряда, кабинет 423 : 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

19 апр 2023, кабинет 423: 10:00-12:00

29 мар 2023, кабинет 423: 10:00-11:30

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Основи на логистиката Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Складова логистика Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 303 У Основи на логистиката 15
13:30 16:00 447 Л Спецсеминар 19
Вторник
07:30 10:00 220 Л Спецсеминар 1 19
10:15 13:00 448 Л Основи на логистиката 15
Сряда
08:15 10:00 232 Л Складова логистика 17
Петък
15:15 17:00 312 У Складова логистика 17
Вид Година Публикация
Други 2023
Защитени докторски дисертации, "Ико-консулт" Варна, 2023, 152., ISBN(печатно) 978-954-8235-18-1
Доклад 2022
Церевитиновские чтения - 2022 : Материалы VIII Международной научно-практической конференции, Москва, 01 апреля 2022 г., Москва : Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2022, 33-35., ISBN(печатно) 978-5-7307-1905-7, ISBN(онлайн) 978-5-7307-1905-7 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 64-68., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 73-78., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 27-30., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Икономически университет - Варна, 11, 2022, 1, 67-72., ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 23-26., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 123. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 81)., ISBN(печатно) 978-954-21-1127-6
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 233 - 237.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 64 - 67.
Преглед на всички публикации