Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламена Милушева

гл. ас. д-р Пламена Милушева

гл. ас. д-р Пламена Милушева

423 и https://meet.google.com/pya-tvua-fwm

0882164594

0899981172

plammena@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 423 : 12:45-14:45

Четвъртък, кабинет 423 : 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

14 ное 2022, кабинет 423: 13:00-14:30

28 ное 2022, кабинет 423: 13:00-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Стопанска логистика Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Логистика на снабдяването Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 2-221 Л Спецсеминар 19
Сряда
09:15 11:00 2-222 У Стопанска логистика 6
11:15 13:00 2-222 У Стопанска логистика 7
Четвъртък
08:15 10:00 303 Л Логистика на снабдяването 17
Петък
11:15 13:00 2-229 У Логистика на снабдяването 17
Вид Година Публикация
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 123. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 81)., ISBN(печатно) 978-954-21-1127-6
Доклад 2022
Церевитиновские чтения - 2022 : Материалы VIII Международной научно-практической конференции, Москва, 01 апреля 2022 г., Москва : Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2022, 33-35., ISBN(печатно) 978-5-7307-1905-7, ISBN(онлайн) 978-5-7307-1905-7 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 73-78., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 233 - 237.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 64 - 67.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование = Modern logistics - business and education : Сборник с доклади , Варна: Наука и икономика, 2017, с. 189 - 195.
Статия 2016
Компютърни науки и технологии , 2, 2016, № 1, с. 6 - 10. [Видян на: 08.07.2016]. Достъп от: http://eknigibg.net/spisanie-br1-2016_pp.4-11.pdf
Статия 2014
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2014, с. 92 - 97.
Доклад 2013
Сборник с доклади от международна научна конференция Перспективи пред индустриалния бизнес, Издателство Ико консулт, 2013, с.338-341.
Статия 2013
Управление и устойчиво развитие, Лесотехнически университет, 2013, 1, 49-52.
Преглед на всички публикации