Икономически университет – Варна

доц. д-р Йордан Иванов

доц. д-р Йордан Иванов

доц. д-р Йордан Иванов

524

0882164593

jordan.ivanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 524: 15:30-16:30

Вторник, кабинет 524: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на малкия бизнес Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СА (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СО (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, НИИ (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Търговски взаимоотношения Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Търговски взаимоотношения Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Старт-ъп и иновации Курс 3, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-129 Л Управление на малкия бизнес 17
Вторник
11:15 13:00 316 Л Кариерно развитие 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Сряда
13:30 16:00 2-317 Л Старт-ъп и иновации 25
16:15 18:00 2-228 Л Търговски взаимоотношения 16
Четвъртък
11:15 13:00 2-320 У Управление на малкия бизнес 17
2023-09-19 (Вторник)
09:15 11:00 Е-10 Л Търговски взаимоотношения 49
2023-09-21 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е-2-1 Л Търговски взаимоотношения 49
2023-09-25 (Понеделник)
08:15 11:00 Е-4 Л Кариерно развитие 38, 39, 40, 41, 42
2023-09-26 (Вторник)
15:15 17:00 Е-9 Л Търговски взаимоотношения 49
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Корпоративен бизнес и управление Корпоративен контролинг 5 26 1-437 05.05.2023 08:00 - 10:00
Корпоративен бизнес и управление - СНУ Корпоративен контролинг 5 27 1-437 05.05.2023 08:00 - 10:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Корпоративен контролинг 6 56 1-437 05.05.2023 08:00 - 10:00
Логистика Управление на малкия бизнес 4 19 1-50 15.05.2023 15:00 - 17:00
Мениджмънт на човешките ресурси Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 5 5 1-319 19.05.2023 10:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси - СНУ Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 5 6 1-319 19.05.2023 10:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 6 45 1-319 19.05.2023 10:00 - 12:00
Индустриален бизнес и предприемачество Спецсеминар 4 55 2-221 22.05.2023 14:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1116-0
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 138-143., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2021
Industrial Growth Conference 2020, 2-4 Oct. 2020, Nessebar, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE , 2021, 343-347.
Студия 2021
Алманах научни изследвания / Институт за научни изследвания при Стопанска академия "Д. А. Ценов" , Свищов : Акад. изд. Ценов, 29, 2021, 48-81.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 56) ., ISBN(печатно) 978-954-21-0992-1
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 225 - 232.
Статия 2017
Marketing and Branding Reaserch, 2017, Vol. 4 (1), 89-99.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 189 с.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, 2016, 1, 31-38.
Преглед на всички публикации