Икономически университет – Варна

доц. д-р Йордан Иванов

доц. д-р Йордан Иванов

доц. д-р Йордан Иванов

524

0882164593

jordan.ivanov@ue-varna.bg

Автобиография

Управление на малкия бизнес
Икономика на предприятието
Ценови практики и решения в индустрията
Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси
Ценови практики и решения
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на човешките ресурси Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 5 5 Н-206 09.05.2024 13:00 - 15:00
Мениджмънт на човешките ресурси - СНУ Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 5 6 Н-206 09.05.2024 13:00 - 15:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 6 39 Н-206 09.05.2024 13:00 - 15:00
Корпоративен бизнес и управление Корпоративен контролинг 5 25 eLearn 10.05.2024 14:00 - 16:00
Корпоративен бизнес и управление - СНУ Корпоративен контролинг 5 26 eLearn 10.05.2024 14:00 - 16:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Корпоративен контролинг 6 51 eLearn 10.05.2024 14:00 - 16:00
Корпоративен бизнес и управление - СПН Корпоративен контролинг 6 59 eLearn 10.05.2024 14:00 - 16:00
Аграрен бизнес Икономика на предприятието 2 4 1-53 05.06.2024 13:00 - 15:00
Икономика и търговия Икономика на предприятието 2 13 1-51 05.06.2024 10:00 - 12:00
Индустриален бизнес и предприемачество Икономика на предприятието 2 14 1-51 05.06.2024 10:00 - 12:00
Логистика Икономика на предприятието 2 15 1-51 05.06.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Икономика на предприятието 2 19 1-53 05.06.2024 08:00 - 10:00
Счетоводство и финанси Икономика на предприятието 2 20 1-53 05.06.2024 08:00 - 10:00
Счетоводство и финанси Икономика на предприятието 2 21 1-53 05.06.2024 08:00 - 10:00
Финанси Икономика на предприятието 2 22 1-53 05.06.2024 08:00 - 10:00
Финанси Икономика на предприятието 2 23 1-53 05.06.2024 08:00 - 10:00
Социална сигурност и застраховане Икономика на предприятието 2 24 1-53 05.06.2024 08:00 - 10:00
Международни икономически отношения Икономика на предприятието 2 28 1-53 05.06.2024 13:00 - 15:00
Туризъм Икономика на предприятието 2 30 1-53 05.06.2024 13:00 - 15:00
Туризъм Икономика на предприятието 2 32 1-53 05.06.2024 13:00 - 15:00
Туризъм Икономика на предприятието 2 33 1-53 05.06.2024 13:00 - 15:00
Мобилни и уеб технологии Икономика на предприятието 2 37 1-53 05.06.2024 13:00 - 15:00
Мениджмънт Икономика на предприятието 2 1 1-51 06.06.2024 10:00 - 12:00
Мениджмънт Икономика на предприятието 2 2 1-51 06.06.2024 10:00 - 12:00
Съдебна администрация Икономика на предприятието 2 3 1-51 06.06.2024 10:00 - 12:00
Бизнес икономика Икономика на предприятието 2 5 1-51 06.06.2024 10:00 - 12:00
Недвижими имоти и инвестиции Икономика на предприятието 2 6 1-51 06.06.2024 10:00 - 12:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Икономика на предприятието 2 7 1-51 06.06.2024 10:00 - 12:00
Дигитални медии и ПР Икономика на предприятието 2 9 1-53 06.06.2024 08:00 - 10:00
Дигитални медии и ПР Икономика на предприятието 2 10 1-53 06.06.2024 08:00 - 10:00
Маркетинг Икономика на предприятието 2 11 1-53 06.06.2024 08:00 - 10:00
Маркетинг Икономика на предприятието 2 12 1-53 06.06.2024 08:00 - 10:00
Стокознание и митническа дейност Икономика на предприятието 2 16 1-51 06.06.2024 10:00 - 12:00
Стокознание и митническа дейност Икономика на предприятието 2 17 1-51 06.06.2024 10:00 - 12:00
Информатика и компютърни науки Икономика на предприятието 2 34 1-437 07.06.2024 13:00 - 15:00
Информатика и компютърни науки Икономика на предприятието 2 35 1-437 07.06.2024 15:00 - 17:00
Информатика и компютърни науки Икономика на предприятието 2 36 1-437 07.06.2024 13:00 - 15:00
Индустриален бизнес и предприемачество Дигитално предприемачество 3 42 eLearn 08.06.2024 10:00 - 12:00
Индустриален бизнес и предприемачество Ценови практики и решения в индустрията 3 14 1-438 14.06.2024 10:00 - 12:00
Индустриален бизнес и предприемачество Ценови практики и решения в индустрията 3 42 eLearn 15.06.2024 10:00 - 12:00
Маркетинг Ценови практики и решения 3 11 1-55 19.06.2024 09:00 - 10:00
Маркетинг Ценови практики и решения 3 12 1-55 19.06.2024 10:00 - 11:00
Индустриален бизнес и предприемачество Управление на малкия бизнес 3 14 1-437 20.06.2024 12:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 11:00 - 13:00 eLearn
27.06.2024 13:00 - 15:00 1-437
28.06.2024 11:00 - 13:00 eLearn
28.06.2024 13:00 - 15:00 1-437
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Стратегии на образователната и научната политика = Strategies for Policcy in Science and Education : Научно списание, София : Аз-буки, 31, 2023, 6s, 94-102., ISSN(печатно) 1310-0270 , ISSN(онлайн) 1314-8575 / DOI 10.53656/str2023-6s-8-imp / Линк
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 162-167., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1116-0
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 138-143., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Студия 2021
Алманах научни изследвания / Институт за научни изследвания при Стопанска академия "Д. А. Ценов" , Свищов : Акад. изд. Ценов, 29, 2021, 48-81.
Доклад 2021
Industrial Growth Conference 2020, 2-4 Oct. 2020, Nessebar, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE , 2021, 343-347.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 56) ., ISBN(печатно) 978-954-21-0992-1
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 225 - 232.
Статия 2017
Marketing and Branding Reaserch, 2017, Vol. 4 (1), 89-99.
Преглед на всички публикации