Икономически университет – Варна

доц. д-р Йордан Иванов

доц. д-р Йордан Иванов

доц. д-р Йордан Иванов

229 Г

0882164593

jordan.ivanov@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, кабинет 229 Г: 10:00-11:00

Консултации

Сряда, кабинет 229 Г: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

29 мар 2023, кабинет 229 Г: 08:30-09:30

26 апр 2023, кабинет 229 Г: 08:30-09:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на малкия бизнес Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Управление на малкия бизнес Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Търговски взаимоотношения Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Ценови практики и решения в индустрията Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Ценови практики и решения Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-217 Л Управление на малкия бизнес 16
13:30 16:00 2-313 У Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 5, 6, 45
Вторник
07:30 10:00 305 Л Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 1 5, 6, 45
11:15 13:00 2-219 Л Ценови практики и решения 12, 13
13:30 15:00 2-222 Л Търговски взаимоотношения 17
Сряда
10:15 13:00 H-104 Л Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 5, 6, 45
Четвъртък
11:15 13:00 H-212 Л Ценови практики и решения в индустрията 16
13:30 15:00 H-203 У Управление на малкия бизнес 16
16:15 19:00 437 У Управление на малкия бизнес 19
Петък
13:30 16:00 127Г Л Управление на малкия бизнес 19
Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1116-0
Доклад 2021
Industrial Growth Conference 2020, 2-4 Oct. 2020, Nessebar, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE , 2021, 343-347.
Студия 2021
Алманах научни изследвания / Институт за научни изследвания при Стопанска академия "Д. А. Ценов" , Свищов : Акад. изд. Ценов, 29, 2021, 48-81.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 225 - 232.
Статия 2017
Marketing and Branding Reaserch, 2017, Vol. 4 (1), 89-99.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, 2016, 1, 31-38.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 189 с.
Статия 2016
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 60, 2016, 1, 80 - 95.
Преглед на всички публикации