Икономически университет – Варна

доц. д-р Илиан Минков

доц. д-р Илиан Минков

доц. д-р Илиан Минков

1-234

0882164837

minkov@ue-varna.bg

Приемно време

Понеделник, кабинет 1-234: 10:00-12:00

Консултации

Сряда, кабинет 1-234: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

26 окт 2022, кабинет 234: 10:00-12:00

16 ное 2022, кабинет 234: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Магистърски семинар Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Планиране и анализ на предприятието Курс 5, УП-СНУ (Задочно обучение)
Планиране и анализ на предприятието Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Планиране и анализ на предприятието Курс 6, УП-ДНДО (Задочно обучение)
Планиране и анализ на предприятието Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Бизнес планиране на предприятието Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Бизнес планиране на предприятието Курс 3, ИБП (Дистанционно обучение)
Корпоративна култура Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Корпоративна култура Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Корпоративна култура Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Корпоративна култура в логистичния бизнес Курс 5, ЛМЕН (Дистанционно обучение)
Корпоративна култура в логистичния бизнес Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Корпоративна култура в логистичния бизнес Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-217 У Бизнес планиране на предприятието 16
Вторник
10:15 13:00 2-320 Л Бизнес планиране на предприятието 16
2023-02-06 (Понеделник)
08:15 11:00 Е-303 Л Корпоративна култура 26, 27, 56
15:15 18:00 Е-9 Л Корпоративна култура в логистичния бизнес 28, 29, 57
2023-02-07 (Вторник)
10:15 13:00 Е-303 Л Корпоративна култура 26, 27, 56
15:15 18:00 Е-11 Л Корпоративна култура в логистичния бизнес 28, 29, 57
2023-02-08 (Сряда)
13:30 16:00 Е-15 У Корпоративна култура в логистичния бизнес 28, 29, 57
16:15 19:00 Е-303 Л Планиране и анализ на предприятието 27, 56
2023-02-09 (Четвъртък)
13:30 16:00 Е-Н104 У Корпоративна култура в логистичния бизнес 28, 29, 57
2023-02-10 (Петък)
10:15 13:00 Е-302 У Корпоративна култура 26, 27, 56
13:30 15:00 Е-13 Л Бизнес планиране на предприятието 49
2023-02-13 (Понеделник)
09:15 11:00 Е-12 Л Бизнес планиране на предприятието 49
12:15 15:00 Е-303 У Планиране и анализ на предприятието 27, 56
15:15 18:00 Е-303 У Корпоративна култура 26, 27, 56
2023-02-14 (Вторник)
08:15 11:00 Е-303 У Магистърски семинар 26, 27, 56
13:30 16:00 Е-8 Л Бизнес планиране на предприятието 49
2023-02-15 (Сряда)
09:15 11:00 Е-10 У Бизнес планиране на предприятието 49
2023-02-16 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е-5 Л Бизнес планиране на предприятието 49
13:30 15:00 Е-5 У Бизнес планиране на предприятието 49
2023-02-17 (Петък)
13:30 15:00 Е-4 У Бизнес планиране на предприятието 49
2023-02-14 (Вторник)
16:30 17:46 H-206 Л Планиране и анализ на предприятието 15, 51
18:00 20:08 H-206 У Планиране и анализ на предприятието 15, 51
2023-02-15 (Сряда)
12:00 16:16 H-206 Л Планиране и анализ на предприятието 15, 51
2023-02-17 (Петък)
16:30 19:16 H-206 У Планиране и анализ на предприятието 15, 51
Вид Година Публикация
Статия 2022
Човешки ресурси & технологии = HR & Technologies, Варна: Сдружение "Креативно пространство", 2022, 1, 18-29.
Статия 2021
Izvestiya J. of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 4, 365-379.
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Междунар. научно-практ. конф., посв. на 85 г. от създав. на СА "Ценов" - Свищов, 8-9 ноем. 2021 : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 166-173.
Статия 2021
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 3, 248-264.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Международна научно-практическа конференция, 24 септ. 2021, Варна : Наука и икономика, 2021, 108 - 113.
Статия 2020
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : ЛТУ, 84, Год. 22, 2020, 5, 88-93., ISSN(печатно) 1311-4506
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник доклади от международна научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 173 - 183.
Доклад 2018
Предизвикателства пред индустриалния растеж в България : Юбилейна научно-приложна конференция, 12 - 14 октомври 2018, СОЛ Несебър Ризорт, Равда, София : Изд. комплекс - УНСС, 2018, 33 - 41.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник доклади посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 19 - 26.
Преглед на всички публикации