Икономически университет – Варна

доц. д-р Илиан Минков

доц. д-р Илиан Минков

доц. д-р Илиан Минков

1-234

0882164837

minkov@ue-varna.bg

Приемно време

Понеделник, кабинет 1-234: 10:30-12:30

Консултации на място

Сряда, кабинет 1-234: 10:30-11:30

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/ith-ownv-rnx, 10:30-11:30

Дати за неположени изпити

18 мар 2024, кабинет 1-234: 10:30-12:30

15 апр 2024, кабинет 1-234: 10:30-12:30

Бизнес планиране на предприятието
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Индустриален бизнес и предприемачество Спецсеминар 4 49 eLearn 08.05.2024 09:00 - 11:00
Управление на проекти - СНУ Планиране и анализ на предприятието 5 15 1-51 11.05.2024 10:00 - 12:00
Управление на проекти - ДНДО Планиране и анализ на предприятието 6 45 1-51 11.05.2024 10:00 - 12:00
Корпоративен бизнес и управление - СНУ Планиране и анализ на предприятието 5 26 eLearn 18.05.2024 11:00 - 13:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Планиране и анализ на предприятието 6 51 eLearn 18.05.2024 11:00 - 13:00
Корпоративен бизнес и управление - СПН Планиране и анализ на предприятието 6 59 eLearn 18.05.2024 11:00 - 13:00
Индустриален бизнес и предприемачество Бизнес планиране на предприятието 3 14 1-127В 10.06.2024 10:00 - 12:00
Индустриален бизнес и предприемачество Бизнес планиране на предприятието 3 42 eLearn 19.06.2024 16:00 - 18:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 09:00 - 11:00 Н-102
27.06.2024 11:00 - 13:00 eLearn
28.06.2024 09:00 - 11:00 Н-102
28.06.2024 11:00 - 13:00 eLearn
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 35-39., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Статия 2023
Стратегии на образователната и научната политика = Strategies for Policcy in Science and Education : Научно списание, София : Аз-буки, 31, 2023, 6s, 94-102., ISSN(печатно) 1310-0270 , ISSN(онлайн) 1314-8575 / DOI 10.53656/str2023-6s-8-imp / Линк
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 63-67., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Монография 2023
Варна : Ико-консулт, 2023, 188. - (Библ. PhD защитени докторски дисертации)., ISBN(печатно) 978-954-8235-21-1
Студия 2023
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute Bulgarian Academy of Science, 32, 2023, 7, 158-178., ISSN(печатно) 0205-3292 / Scopus / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 37-44., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 97-104., ISBN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Статия 2022
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : ЛТУ, 92, 2022, 1, 33-37., ISSN(печатно) 1311-4506 / Линк
Студия 2022
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 92, 2022, 73-114., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Статия 2022
Човешки ресурси & технологии = HR & Technologies, Варна: Сдружение "Креативно пространство", 2022, 1, 18-29.
Преглед на всички публикации