Икономически университет – Варна

доц. д-р Силвия Благоева-Карамфилова

доц. д-р Силвия Благоева-Карамфилова

доц. д-р Силвия Благоева-Карамфилова

203

s_blagoeva@ue-varna.bg

https://meet.google.com/orv-jzqb-jfk

зам.-ректор по учебна дейност и акредитация

Приемно време

Понеделник, кабинет 203: 11:00-12:00

Сряда, кабинет 203: 14:00-15:00

Консултации

Вторник, кабинет 203: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2022, кабинет 203: 10:00-11:30

15 ное 2022, кабинет 203: 10:00-11:30

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Корпоративна логистика Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Корпоративна логистика Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Корпоративна логистика Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на вериги на доставки Курс 5, ЛМЕН (Дистанционно обучение)
Управление на вериги на доставки Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на вериги на доставки Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 447 Л Спецсеминар 19
Вторник
07:30 10:00 220 Л Спецсеминар 1 19
2023-02-06 (Понеделник)
12:15 15:00 Е-13 Л Управление на вериги на доставки 28, 29, 57
2023-02-07 (Вторник)
10:15 13:00 Е-18 Л Управление на вериги на доставки 28, 29, 57
2023-02-08 (Сряда)
08:15 11:00 Е-6 Л Управление на вериги на доставки 28, 29, 57
13:30 16:00 Е-303 Л Корпоративна логистика 26, 27, 56
2023-02-09 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е-303 У Корпоративна логистика 26, 27, 56
13:30 16:00 Е-303 Л Корпоративна логистика 26, 27, 56
2023-02-10 (Петък)
10:15 13:00 Е-Н104 У Управление на вериги на доставки 28, 29, 57
16:15 18:00 Е-304 У Корпоративна логистика 26, 27, 56
2023-02-13 (Понеделник)
12:15 15:00 Е-302 У Управление на вериги на доставки 28, 29, 57
2023-02-14 (Вторник)
11:15 13:00 Е-303 У Корпоративна логистика 26, 27, 56
Вид Година Публикация
Монография 2022
Варна : Ико-консулт, 2022, 194. - (Библиотека PhD Защитени докторски дисертации)., ISBN(печатно) 978-954-8235-17-4
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 178-186., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Педагогика : Научно списание = Pedagogy : Bulgarian Journal of Educational Research and Practice, София : Аз Буки, 94, 2022, 8, 1007-1020., ISSN(печатно) 0861-3982 , ISSN(онлайн) 1314-8540 / DOI 10.53656/ped2022-8.04
Доклад 2019
Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука, София : Изд. комплекс - УНСС, 2019, 200 - 214.
Доклад 2017
Съвременната логистика – бизнес и образование: Сборник доклади от международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, I, 2017, 23 - 38.
Доклад 2016
Първа варненска конференция за електронно обучание и управление на знанието: мост между средното и висшето образование, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 1, 2016, с. 44 - 53.
Монография 2015
- Варна : ИК Геа-Принт, 2015. - 164 с. : с табл., диагр.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 447 - 456.
Учебник 2013
Електронен учебник за дистанционно обучение, Варна: Наука и икономика, 2013, 225.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 73 - 81.
Преглед на всички публикации