Икономически университет – Варна

доц. д-р Пламен Павлов

доц. д-р Пламен Павлов

доц. д-р Пламен Павлов

527

pavlov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 527: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2022, кабинет 527: 13:15-14:15

08 ное 2022, кабинет 527: 13:15-14:15

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Управление на иновациите Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Управление на иновациите Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 2-224 Л Управление на иновациите 18
Сряда
10:15 13:00 2-220 Л Спецсеминар 18
Четвъртък
10:15 13:00 2-129 У Управление на иновациите 18
2023-02-06 (Понеделник)
15:15 18:00 Е-6 Л Управление на иновациите 55
2023-02-07 (Вторник)
15:15 18:00 Е-6 Л Управление на иновациите 55
2023-02-09 (Четвъртък)
15:15 18:00 Е-10 У Управление на иновациите 55
2023-02-10 (Петък)
16:15 19:00 Е-7 У Управление на иновациите 55
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 45-50., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 (online) / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 152-157., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 2, 170-184.
Монография 2021
Варна : Ико-консулт, 2021, 168. - (Библ. PhD Защитени докторски дисертации ; № 2).
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 3, 265-279.
Статия 2021
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 2, 176-190.
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 138-154.
Статия 2021
European Scientific e-Journal. 8 (14). Actual Issues of Management Development : Collection of Scientific Articles, Hlučín-Bobrovníky : "Anisiia Tomanek" OSVČ., 2021, 8 (14), 33-52.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 148 с. - (Сер. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 76).
Статия 2020
Народностопански архив = Economic Archive, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 73, 2020, 1, 29 - 47 ; 27 - 43.
Преглед на всички публикации