Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Милчо Близнаков

гл. ас. д-р Милчо Близнаков

гл. ас. д-р Милчо Близнаков

1-527

mbliznakov@ue-varna.bg

https://meet.google.com/xri-iiws-wtt

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 1-527: 16:00-18:00

Четвъртък, кабинет 1-527: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

17 окт 2022, кабинет 1-527: 16:00-17:00

17 ное 2022, кабинет 1-527: 16:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на инвестициите и иновациите Курс 5, УП-СНУ (Задочно обучение)
Управление на инвестициите и иновациите Курс 6, УП-ДНДО (Задочно обучение)
Финансов мениджмънт Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Инвестиции в логистична инфраструктура Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-221 Л Инвестиции в логистична инфраструктура 19
Вторник
13:30 15:00 2-318 У Инвестиции в логистична инфраструктура 19
Четвъртък
11:15 13:00 2-317 Л Финансов мениджмънт 18
2022-11-08 (Вторник)
08:08 11:08 305 Л Управление на инвестициите и иновациите 15, 51
2022-11-11 (Петък)
15:00 17:46 305 У Управление на инвестициите и иновациите 15, 51
2022-11-16 (Сряда)
12:38 14:46 319 Л Управление на инвестициите и иновациите 15, 51
2022-11-20 (Неделя)
15:00 17:46 H-214 У Управление на инвестициите и иновациите 15, 51
Вид Година Публикация
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 236 с.
Монография 2020
Варна : Ико-консулт, 2020, 207 с. - (Библ. PhD Защитени докторски дисертации).
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 164 - 170.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 155 - 160.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 174 - 181.
Доклад 2017
Съвременната логистика – бизнес и образование: Сборник с доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 125 - 132.
Студия 2016
Компютърни науки и технологии , 2, 2016, № 3, с. 7 - 46. [Видян на: 08.07.2016]. Достъп от: http://eknigibg.net/Volume2/Issue3/spisanie-br3-2016-pp.7-46.pdf
Статия 2016
Известия на Икономически университет – Варна, 2016, 4.
Учебник 2013
Варна: Наука и икономика, 2013.
Доклад 2011
// Спортният туризъм възможност за удължаване на туристическия сезон : [Сб. докл. от] Черноморски туристически форум. - Варна : Славена, 2011, с. 203 - 209.
Преглед на всички публикации