Икономически университет – Варна

доц. д-р Иван Петров

доц. д-р Иван Петров

доц. д-р Иван Петров

527

0882164683

ivan_petrov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 527: 12:00-13:00

Четвъртък, кабинет 527: 15:00-16:00

Дати за неположени изпити

23 мар 2022, кабинет 527 или комп.зала /вижте указанията в допълнителния текст/: 12:00-13:00

23 мар 2023, кабинет 527 или комп.зала /вижте указанията в допълнителния текст/: 15:00-16:00

13 апр 2023, кабинет 527 или комп.зала /вижте указанията в допълнителния текст/: 12:00-13:00

13 апр 2023, кабинет 527 или комп.зала /вижте указанията в допълнителния текст/: 15:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на малкия бизнес Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Управление на малкия бизнес Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Бизнес диагностика Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-217 Л Управление на малкия бизнес 16
Вторник
11:15 13:00 2-312 Л Бизнес диагностика 6
Четвъртък
13:30 15:00 H-203 У Управление на малкия бизнес 16
16:15 19:00 437 У Управление на малкия бизнес 19
Петък
13:30 16:00 127Г Л Управление на малкия бизнес 19
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Ико-консулт , 2021, 220. - Сер. (Библ. PhD Защитени докторски дисертации ; 3) ., ISBN(печатно) 978-954-8235-14-3
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюза на учените - Варна, 7, 2018, 2, 154 - 162.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посветена на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 116 - 125.
Монография 2015
. - Варна : Ико-консулт, 2015, 340 с. : с табл., диагр.
Учебник 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 270 с.
Други 2012
- Варна , 2010. - 246 с.
Монография 2011
- Варна : Ико-консулт, 2011. - 184 с.
Други 2011
- София, 2011. - 45 с.
Доклад 2010
Реструктурирование экономики : Ресурсы и механизмы : Материалы международной научнопрактической конференции, Санкт - Петербург, 25 - 27 января 2010 г., Санкт -Петербург : СПбУЭФ, 2010, 196-197. ., ISBN(печатно) 978-5-903661-09-1
Доклад 2008
Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник доклади от Юбилейна научно-практическа конференция посветена на 60 год. на кат. "Индустриален бизнес", 10 окт. 2008, София : Унив. изд. Стопанство, 2008, 144-148.
Преглед на всички публикации