Икономически университет – Варна

Научна дейност

               

               

Национална кръгла маса на тема: „15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи“15 юни 2022 г. от 10:00 часа в зала 1 на Икономически Университет – Варна и чрез видеоконферентна връзка

Организатори на събитието са Научноизследователски институт при Икономически университет – Варна, катедра „Правни науки“ и Административен съд-Варна.

Кръглата маса е посветена на 15 годишнината от създаването на административните съдилища в България и е повод за среща на магистрати, юристи и учени от различни сфери на правото и икономиката, като се надяваме тя да създаде и провокира интересни дискусии и предложи варианти, които да съдействат за решаване на правните предизвикателствата в административното правораздаване и доктрина.

По-важни срокове:
•    31 май 2022 г. – изпращане на заявка за участие
•    06 юни2022 г. – потвърждаване на заявката
•    08 юни 2022 г.  – изпращане на окончателен доклад /становище, изказване/
•    10 юни 2022 г. – потвърждение за приемане на доклада /становище, изказване/
•    15 юни 2022 г. – регистрация на участниците

Такса за участие не се дължи.

Предвижда се публикуване на докладите в печатно издание, което ще  бъде вписано в Националния референтен списък на НАЦИД. След отпечатване на сборника ще се предприемат стъпки за неговото индексиране.

Покана
Програма
Заявка за участие
Макет-доклад
Указания 
Линк за видеоконферентна връзка