Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Маркетинг" е посочена по-долу в две направления: за студенти, подготвящи дипломна работа и такива, които предвиждат явяване на държавен изпит. 

Примерни теми за дипломна работа 2022/23

Разпределение на научни ръководители 2022/23 

 • ОКС Магистър
  • спец. МБМ, РМК, УПМ

    

   Срокове и документи 

   Срок за подаване на заявления за разработване на дипломна работа

   ВАЖНО: Дипломните работи за учебната 2021/2022 се предават в електронен формат. Решението се отнася за студентите от всички бакалавърски и магистърски програми, администрирани от катедра „Маркетинг“. Срокът за качване на дипломните работи за януарската сесия е 22 януари 2023 г. до 17:00 часа.

Зимна сесия:

27 януари 2023 година, зала 222, 09:00 часа – студенти ОКС „бакалавър“ от специалност „Маркетинг“, “Дигитални медии и ПР“ и студенти ОКС „магистър“ от специалности РМК, МБМ, УПМ и КМ.

25 януари 2023 година, зала 223, 10:15 часа – студенти ОКС „бакалавър“ от специалност „Международен бизнес“ (АЕ).

 

Указания за ДИ дипломна работа

Указания за ДИ дипломна работа EN

Конспекти за държавен изпит 2021/22

Срокове и документи

График за комплексен държавен изпит на специалности ДМПР и "Маркетинг" в
ОКС "бакалавър" и за специалности РМК, УПМ, МБрМ и KM в ОКС "магистър":

27.01.2023 година, зала 56 от 10:00 часа.

 

 

График за комплексен държавен изпит на специалност  "Международен бизнес"  с преподаване на английски език в
ОКС "бакалавър":

25.01.2023 г., зала 55 от 10:00 часа.

 

 

Тържествена промоция Випуск 2022, ОКС "магистър": https://ue-varna.bg/bg/news/tarzhestvena-promotsia-vipusk-2022-oks-magistar/1912

За получаване на тога за церемонията трябва да се явите на 02.12.2022 г. между 12:30 и 13:30 ч. в методичния кабинет на катедра "Маркетинг" (каб. 317).

Тогата се получава и връща лично от дипломанта срещу подпис.

Моля, дипломантите да върнат тогите веднага след промоцията.