Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Маркетинг" е посочена по-долу в две направления: за студенти, подготвящи дипломна работа и такива, които предвиждат явяване на държавен изпит.

Примерни теми за дипломна работа 2023/24

ОКС Бакалавър

спец. Маркетинг

спец. Дигитални медии и ПР

спец. Международен бизнес (англ. ез.) 

ОКС Магистър

спец. Маркетинг и бранд мениджмънт

спец. Реклама и медийни комуникации 

спец. Управление на продажбите и мърчъндайзинг
 

Разпределение на научни ръководители 2023/24

ОКС "бакалавър"

спец. "Дигитални медии и ПР"

спец. "Маркетинг"

спец. "Международен бизнес" (англ. ез.)

ОКС Магистър

спец. МБМ, РМК, УПМ

 

Срокове и документи 

Срок за подаване на заявления за дипломна работа: ОКС "магистър" и ОКС "бакалавър" - 

Заявление и идеен проект за разработване на дипломна работа (бланка)

Diploma thesis application form and coceptual project (template in english)

 

Срок за предаване на дипломна работа .: 

Документи за допускане до държавна изпитна сесия

Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа

Дипломантски дневник (ОКС бакалавър)

ВАЖНО: Дипломните работи за учебната 2023/2024 се предават в електронен формат. Решението се отнася за студентите от всички бакалавърски и магистърски програми, администрирани от катедра „Маркетинг“. 

Конспекти за държавен изпит 2023/24

  • ОКС Бакалавър

спец. Маркетинг - въпросниклитература

спец. Дигитални медии и ПР - въпросниклитература

спец. Международен бизнес (англ. ез.) - въпросниклитература

  • ОКС Магистър

спец. Маркетинг и бранд мениджмънт - въпросниклитература

спец. Реклама и медийни комуникации - въпросниклитература

спец. Управление на продажбите и мърчъндайзинг - въпросниклитература

Срокове и документи

Документи за допускане до държавна изпитна сесия

Заявление за държавен изпит - казус (спец. РМК)

График за комплексен държавен изпит 

специалности "Маркетинг", "Дигитални медии и ПР", "Реклама и медийни комуникации", "Управление на продажбите и мърчандайзинг", "Маркетинг и бранд мениджмънт"

специалност "Международен бизнес (англ. език)

     Забележка:

         В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им.

Тържествена промоция Випуск 2023, ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър": https://ue-varna.bg/bg/news/item/2457

За получаване на тога за церемонията трябва да се явите на 27.10.2023 г. между 08:00 и 09:30 ч. в методичния кабинет на катедра "Маркетинг" (каб. 317).

Тогата се получава и връща лично от дипломанта срещу подпис и предварително попълнена декларация за магистри
и за бакалаври.
 

Моля, дипломантите да върнат тогите веднага след промоцията до 13:30 часа.