Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Дигитални медии и ПР
Маркетинг
Международен бизнес (с преподаване на английски език)
Международен бизнес (с преподаване на английски език)
ОКС "магистър"
Корпоративен маркетинг
Маркетинг и бранд мениджмънт
Реклама и медийни комуникации
Управление на продажбите и мърчандайзинг