Икономически университет – Варна

проф. д-р Бистра Василева

проф. д-р Бистра Василева

проф. д-р Бистра Василева

202

0882164720

bistravas@ue-varna.bg

Автобиография

зам.-ректор по научни изследвания, иновации и развитие на кадрите

Приемно време

Вторник, кабинет 202: 08:00-10:00

Консултации на място

Сряда, кабинет 202: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

17 окт 2023, кабинет 202: 09:00-10:00

07 ное 2023, кабинет 202: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Международен маркетинг Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Международен маркетингов мениджмънт Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 222 Л Международен маркетинг 26, 44
Сряда
15:15 17:00 223 Л Международен маркетингов мениджмънт 27
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Реклама и медийни комуникации Рекламен инженеринг и дизайн 5 34 1-56 12.05.2023 16:00 - 17:00
Реклама и медийни комуникации - СНУ Рекламен инженеринг и дизайн 5 35 1-56 12.05.2023 16:00 - 17:00
Реклама и медийни комуникации - ДНДО Рекламен инженеринг и дизайн 6 65 1-56 12.05.2023 16:00 - 17:00
Маркетинг и бранд мениджмънт Дигитален брандинг 5 36 1-56 12.05.2023 15:00 - 16:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - СНУ Дигитален брандинг 5 37 1-56 12.05.2023 15:00 - 16:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - СПН Дигитален брандинг 6 62 1-56 12.05.2023 15:00 - 16:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО Дигитален брандинг 6 64 1-56 12.05.2023 15:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебник 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 271., ISBN(печатно) 987-954-21-1143-6
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 180., ISBN(печатно) 987-954-21-1142-9
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1115-3
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2021, 232., ISBN(печатно) 978-179984286-6 / DOI http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012 / Scopus
Монография 2021
Springer Singapore, 2021, XXXIII, 552.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 231.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237.
Монография 2020
Варна: Наука и икономика, Библ. Проф. Цани Калянджиев , Книга 63, 2020, 415 с.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 42 - 56.
Други 2019
Handbook of Research on International Collaboration, Economic Development, and Sustainability in the Arctic : Practice, Progress, and Proficiency in Sustainability, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global, 2019, 55 - 78.
Преглед на всички публикации