Икономически университет – Варна

проф. д-р Бистра Василева

проф. д-р Бистра Василева

проф. д-р Бистра Василева

324

0882164720

bistravas@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 324: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

30 мар 2021, кабинет : 15:00-16:00

21 апр 2021, кабинет : 15:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Международен маркетинг Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Международен маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетингови изследвания Курс 5, МБрМ-СНУ (Модулно обучение)
Маркетингови изследвания Курс 5, РМК-СНУ (Модулно обучение)
Маркетингови изследвания Курс 6, РМК-ДНДО (Модулно обучение)
Маркетингови комуникации Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетингови комуникации Курс 5, РМК-СНУ (Модулно обучение)
Маркетингови комуникации Курс 6, РМК-ДНДО (Модулно обучение)
Рекламен инженеринг и дизайн Курс 5, РМК-СНУ (Модулно обучение)
Рекламен инженеринг и дизайн Курс 5, РМК (Модулно обучение)
Рекламен инженеринг и дизайн Курс 6, РМК-ДНДО (Модулно обучение)
Дигитални и социални медии Курс 5, РМК (Модулно обучение)
Дигитални и социални медии Курс 5, РМК-СНУ (Модулно обучение)
Дигитални и социални медии Курс 6, РМК-ДНДО (Модулно обучение)
Маркетинг на организационните пазари Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Международно маркетингово планиране Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Изследователски методи за бизнеса Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Бранд инженеринг Курс 5, МБрМ-СНУ (Модулно обучение)
Дигитален брандинг Курс 5, МБрМ-СНУ (Модулно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-219 Л Маркетингови комуникации 28, 29, 30
Вторник
07:30 10:00 2-219 Л Международен маркетинг 2 33, 34, 35
16:15 18:00 523 Л Маркетинг на организационните пазари 28, 29, 30
Сряда
10:15 13:00 2-311 Л Международен маркетинг 33, 34, 35
2021-02-17 (Сряда)
16:15 19:00 223 Л Дигитален брандинг 19
2021-02-18 (Четвъртък)
16:15 19:00 H-210 Л Дигитален брандинг 19
2021-02-19 (Петък)
15:15 19:00 H-206 Л Дигитален брандинг 19
2021-02-20 (Събота)
09:15 13:00 53 Л Дигитален брандинг 19
2021-02-21 (Неделя)
09:15 13:00 53 Л Дигитален брандинг 19
2021-02-22 (Понеделник)
15:15 19:00 H-212 Л Дигитален брандинг 19
2021-02-27 (Събота)
13:30 18:00 116 Л Дигитален брандинг 19
2021-03-01 (Понеделник)
15:15 19:00 H-101 Л Дигитален брандинг 19
2021-03-04 (Четвъртък)
15:15 19:00 H-104 Л Дигитален брандинг 19
2021-03-06 (Събота)
13:30 18:00 116 Л Дигитален брандинг 19
2021-03-13 (Събота)
08:15 13:00 116 Л Дигитален брандинг 19
13:30 18:00 H-214 Л Рекламен инженеринг и дизайн 17, 18, 56
2021-03-16 (Вторник)
16:15 19:00 H-208 Л Рекламен инженеринг и дизайн 17, 18, 56
2021-03-17 (Сряда)
16:15 19:00 312 Л Рекламен инженеринг и дизайн 17, 18, 56
2021-03-18 (Четвъртък)
15:15 19:00 H-104 Л Рекламен инженеринг и дизайн 17, 18, 56
2021-03-21 (Неделя)
13:30 17:00 H-214 Л Рекламен инженеринг и дизайн 17, 18, 56
2021-03-23 (Вторник)
16:15 19:00 H-208 Л Рекламен инженеринг и дизайн 17, 18, 56
2021-03-24 (Сряда)
16:15 19:00 312 Л Рекламен инженеринг и дизайн 17, 18, 56
2021-03-25 (Четвъртък)
15:15 19:00 H-104 Л Рекламен инженеринг и дизайн 17, 18, 56
2021-03-27 (Събота)
09:15 13:00 H-214 Л Рекламен инженеринг и дизайн 17, 18, 56
2021-03-28 (Неделя)
13:30 18:00 H-214 Л Рекламен инженеринг и дизайн 17, 18, 56
2021-03-29 (Понеделник)
15:15 19:00 H-101 Л Рекламен инженеринг и дизайн 17, 18, 56
2021-03-30 (Вторник)
16:15 19:00 H-208 Л Рекламен инженеринг и дизайн 17, 18, 56
2021-04-11 (Неделя)
13:30 18:00 116 Л Дигитални и социални медии 17, 18, 56
2021-04-12 (Понеделник)
15:15 19:00 H-101 Л Дигитални и социални медии 17, 18, 56
2021-04-14 (Сряда)
16:15 19:00 312 Л Дигитални и социални медии 17, 18, 56
2021-04-15 (Четвъртък)
15:15 19:00 H-104 Л Дигитални и социални медии 17, 18, 56
2021-04-18 (Неделя)
09:15 13:00 H-214 Л Дигитални и социални медии 17, 18, 56
2021-04-19 (Понеделник)
15:15 19:00 H-101 Л Дигитални и социални медии 17, 18, 56
2021-04-20 (Вторник)
16:15 19:00 H-208 Л Дигитални и социални медии 17, 18, 56
2021-04-21 (Сряда)
16:15 19:00 312 Л Дигитални и социални медии 17, 18, 56
Вид Година Публикация
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012, 2021, 232.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237.
Монография 2020
Варна: Наука и икономика, Библ. Проф. Цани Калянджиев , Книга 63, 2020, 415 с.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, http://eknigibg.net/monogr/2019.10_Kragova_ikonomika.pdf, 2019, 306 p.
Студия 2019
Handbook of Research on International Collaboration, Economic Development, and Sustainability in the Arctic, IGI Global Publishing, 2019, 55 - 78.
Други 2019
Handbook of Research on International Collaboration, Economic Development, and Sustainability in the Arctic : Practice, Progress, and Proficiency in Sustainability, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global, 2019, 55 - 78.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 134 - 144.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 42 - 56.
Монография 2018
Establishing Food Security and Alternatives to International Trade in Emerging Economies, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global, 2018, 1 - 27.
Статия 2018
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management [Emerging Trends in Marketing and Management : ETIM&M : 3rd Annual International Conference, 2018, September 27nd - 29th Bucharest, Romania], Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House, 1, 2018, 1, 252 - 262.
Преглед на всички публикации