Икономически университет – Варна

проф. д-р Бистра Василева

проф. д-р Бистра Василева

проф. д-р Бистра Василева

324

0882164720

bistravas@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 324: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

06 мар 2023, кабинет 55: 10:00-11:00

03 апр 2023, кабинет 324: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингови комуникации Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-310 Л Маркетингови комуникации 12, 13
Сряда
07:30 10:00 2-226 Л Магистърски семинар 41
Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1115-3
Монография 2021
Springer Singapore, 2021, XXXIII, 552.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 231.
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2021, 232., ISBN(печатно) 978-179984286-6 / DOI http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012 / Scopus
Монография 2020
Варна: Наука и икономика, Библ. Проф. Цани Калянджиев , Книга 63, 2020, 415 с.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 42 - 56.
Други 2019
Handbook of Research on International Collaboration, Economic Development, and Sustainability in the Arctic : Practice, Progress, and Proficiency in Sustainability, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global, 2019, 55 - 78.
Студия 2019
Handbook of Research on International Collaboration, Economic Development, and Sustainability in the Arctic, IGI Global Publishing, 2019, 55 - 78.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 134 - 144.
Преглед на всички публикации