Икономически университет – Варна

проф. д-р Бистра Василева

проф. д-р Бистра Василева

проф. д-р Бистра Василева

324

0882164720

bistravas@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 324: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

20 май 2021, кабинет : 13:00-14:00

Международен маркетинг
Маркетингови комуникации
Рекламен инженеринг и дизайн
Дигитални и социални медии
Маркетинг на организационните пазари
Дигитален брандинг
Вид Година Публикация
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012, 2021, 232.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237.
Монография 2020
Варна: Наука и икономика, Библ. Проф. Цани Калянджиев , Книга 63, 2020, 415 с.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 134 - 144.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 42 - 56.
Студия 2019
Handbook of Research on International Collaboration, Economic Development, and Sustainability in the Arctic, IGI Global Publishing, 2019, 55 - 78.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, http://eknigibg.net/monogr/2019.10_Kragova_ikonomika.pdf, 2019, 306 p.
Други 2019
Handbook of Research on International Collaboration, Economic Development, and Sustainability in the Arctic : Practice, Progress, and Proficiency in Sustainability, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global, 2019, 55 - 78.
Монография 2018
Варна: Наука и икономика, 2018, 240 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 53).
Статия 2018
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management [Emerging Trends in Marketing and Management : ETIM&M : 3rd Annual International Conference, 2018, September 27nd - 29th Bucharest, Romania], Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House, 1, 2018, 1, 252 - 262.
Преглед на всички публикации