Икономически университет – Варна

проф. д-р Бистра Василева

проф. д-р Бистра Василева

проф. д-р Бистра Василева

202

0882164720

bistravas@ue-varna.bg

Автобиография

зам.-ректор по научни изследвания, иновации и развитие на кадрите

Приемно време

Сряда, кабинет 202: 10:00-12:00

Консултации на място

Петък, кабинет 202: 09:00-10:00

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/rny-xpso-iut, 08:00-09:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2024, кабинет Тестов център зала 56: 09:00-10:00

12 апр 2024, кабинет Тестов център: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингови комуникации Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Магистърски семинар * Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Управление на корпоративните комуникации Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Стратегически маркетинг и мениджмънт Курс 4, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 19:00 H-103 Л Стратегически маркетинг и мениджмънт 26
Четвъртък
09:15 11:00 433 Л Управление на корпоративните комуникации 9, 10
Петък
10:15 13:00 301 Л Маркетингови комуникации 11, 12
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Стратегически маркетинг и мениджмънт 4 26 1-55 08.05.2024 13:00 - 14:00
Маркетинг и бранд мениджмънт Дигитален брандинг 5 38 тест център онлайн 17.05.2024 14:00 - 16:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - СНУ Дигитален брандинг 5 39 тест център онлайн 17.05.2024 14:00 - 16:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО Дигитален брандинг 6 57 тест център онлайн 17.05.2024 14:00 - 16:00
Реклама и медийни комуникации Рекламен инженеринг и дизайн 5 36 тест център онлайн 22.05.2024 14:00 - 16:00
Реклама и медийни комуникации - СНУ Рекламен инженеринг и дизайн 5 37 тест център онлайн 22.05.2024 14:00 - 16:00
Маркетинг Маркетингови комуникации 3 11 1-56 12.06.2024 10:00 - 11:00
Маркетинг Маркетингови комуникации 3 12 1-56 12.06.2024 11:00 - 12:00
Дигитални медии и ПР Управление на корпоративните комуникации 3 9 1-56 13.06.2024 10:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Управление на корпоративните комуникации 3 10 1-55 13.06.2024 11:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
28.05.2024 11:00 - 13:00 тест център онлайн
28.05.2024 13:00 - 14:00 1-55
29.05.2024 11:00 - 13:00 тест център онлайн
29.05.2024 13:00 - 14:00 1-55
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебник 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 271., ISBN(печатно) 987-954-21-1143-6
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 180., ISBN(печатно) 987-954-21-1142-9
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1115-3
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 231.
Други 2021
Responsible AI and Ethical Issues for Businesses and Governments, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2021, 202-213., ISBN(печатно) 978-179-9842-85-9, ISBN(онлайн) 978-179-9842-86-6 / DOI 10.4018/978-1-7998-4285-9.ch011 / Scopus
Други 2021
Responsible AI and Ethical Issues for Businesses and Governments, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2021, 148-163., ISBN(печатно) 978-179-9842-85-9, ISBN(онлайн) 978-179-9842-86-6 / DOI 10.4018/978-1-7998-4285-9.ch008 / Scopus
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2021, 232., ISBN(печатно) 978-179984286-6 / DOI http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012 / Scopus
Монография 2021
Springer Singapore, 2021, XXXIII, 552.
Други 2021
Responsible AI and Ethical Issues for Businesses and Governments, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2021, 1-18., ISBN(печатно) 978-179-9842-85-9, ISBN(онлайн) 978-179-9842-86-6 / DOI 10.4018/978-1-7998-4285-9.ch001 / Scopus
Други 2021
Responsible AI and Ethical Issues for Businesses and Governments, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2021, 54-66., ISBN(печатно) 978-179-9842-85-9, ISBN(онлайн) 978-179-9842-86-6 / DOI 10.4018/978-1-7998-4285-9.ch004 / Scopus
Преглед на всички публикации