Икономически университет – Варна

доц. д-р Божидар Чапаров

доц. д-р Божидар Чапаров

доц. д-р Божидар Чапаров

108

bchaparov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 108: 17:15-18:15

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/uzv-wwgu-hjh?pli=1, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

26 мар 2024, кабинет 108: 13:00-15:00

09 апр 2024, кабинет 108: 13:00-15:00

Управление на проекти
Академични изследвания
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Недвижими имоти и инвестиции Спецсеминар 4 48 eLearn 11.05.2024 10:00 - 12:00
Аграрен бизнес Управление на проекти 2 4 1-50 18.06.2024 12:00 - 14:00
Дигитални медии и ПР Управление на проекти 2 10 1-50 18.06.2024 10:00 - 12:00
Маркетинг Управление на проекти 2 11 1-53 18.06.2024 14:00 - 16:00
Икономика и търговия Управление на проекти 2 13 1-50 18.06.2024 10:00 - 12:00
Индустриален бизнес и предприемачество Управление на проекти 2 14 1-53 18.06.2024 14:00 - 16:00
Логистика Управление на проекти 2 15 1-50 18.06.2024 10:00 - 12:00
Международни икономически отношения Управление на проекти 2 28 1-50 18.06.2024 12:00 - 14:00
Международни икономически отношения Управление на проекти 2 29 1-50 18.06.2024 12:00 - 14:00
Туризъм Управление на проекти 2 32 1-50 18.06.2024 12:00 - 14:00
Туризъм Управление на проекти 2 33 1-50 18.06.2024 12:00 - 14:00
Бизнес икономика Управление на проекти 2 5 Н-214 19.06.2024 13:00 - 15:00
Дигитални медии и ПР Управление на проекти 2 9 Н-214 19.06.2024 11:00 - 13:00
Маркетинг Управление на проекти 2 12 Н-214 19.06.2024 11:00 - 13:00
Стокознание и митническа дейност Управление на проекти 2 16 Н-214 19.06.2024 13:00 - 15:00
Стокознание и митническа дейност Управление на проекти 2 17 Н-214 19.06.2024 13:00 - 15:00
Счетоводство и одит Управление на проекти 2 19 Н-214 19.06.2024 09:00 - 11:00
Счетоводство и финанси Управление на проекти 2 20 Н-214 19.06.2024 09:00 - 11:00
Счетоводство и финанси Управление на проекти 2 21 Н-214 19.06.2024 09:00 - 11:00
Финанси Управление на проекти 2 22 Н-214 19.06.2024 09:00 - 11:00
Финанси Управление на проекти 2 23 Н-214 19.06.2024 09:00 - 11:00
Социална сигурност и застраховане Управление на проекти 2 24 Н-214 19.06.2024 09:00 - 11:00
Мениджмънт Управление на проекти 2 1 1-50 20.06.2024 11:00 - 13:00
Мениджмънт Управление на проекти 2 2 1-50 20.06.2024 11:00 - 13:00
Съдебна администрация Управление на проекти 2 3 1-53 20.06.2024 13:00 - 15:00
Недвижими имоти и инвестиции Управление на проекти 2 6 1-53 20.06.2024 13:00 - 15:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Управление на проекти 2 7 1-53 20.06.2024 13:00 - 15:00
Дигитални технологии в бизнеса Управление на проекти 2 8 1-51 20.06.2024 09:00 - 11:00
Туризъм Управление на проекти 2 30 1-51 20.06.2024 09:00 - 11:00
Туризъм Управление на проекти 2 31 1-51 20.06.2024 09:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series , Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2023, 3, 161-168., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 38-42., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Статия 2022
Недвижими имоти и бизнес [Real Estate Property & Business] : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 6, 2022, 2, 94-100., ISSN(печатно) 2603-2759 , ISBN(онлайн) 2603-2767 / Линк
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 55-60., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Монография 2022
Варна : Знание и бизнес, 2022, 114. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 17)., ISBN(онлайн) 978-619-210-062-9 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 213-222., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 70-74.
Монография 2020
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. экон. унив., 2020, 123.
Доклад 2020
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : 11th International Conference on Civil Engineering Design and Construction - DCB'2020, 10 - 12 September 2020, Varna, Bulgaria, Bristol, England : IOP [Institute of Physics] Publ., 951, 2020, 012030-1 - 012030-5. - (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; Vol. 951).
Статия 2017
Недвижими имоти и бизнес : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2017, 2, 85 - 88.
Преглед на всички публикации