Икономически университет – Варна

Студентски прояви

Студентска научна сесия

Ежегодно през летния семестър на академичната година се провежда преглед на студентската научна дейност на студентите, обучавани в специалностите, администрирани от катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти” в три секции:

  • секция „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт”;
  • секция „Недвижими имоти и инвестиции”;
  • секция „Бизнес икономика”.

Отличените студенти на първо, второ и трето място в Прегледа на студентската научна дейност се награждават, а класираните на първо място в съответните направления участват в Студентска научна конференция на ИУ-Варна.

Студентска научна сесия 2022

Прегледът на студентската научна дейност 2022 за секциите „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (ПИМ)“, „Недвижими имоти и инвестиции (НИИ)“,  „Бизнес икономика (БИ)“ ще се проведе по спецсеминари на специалности.

 

Пътуващ семинар

*традиция от 40 години

На 22, 23 и 24 април 2019 г. се проведе традиционният пътуващ семинар с изявени студенти IV-ти курс от специалностите „Строителен бизнес и предприемачество”, „Недвижими имоти и инвестиции” и „Бизнес икономика”, по маршрута: гр. Варна – гр. Девня – с. Арбанаси – гр. Велико Търново – гр. Елена –  гр. Бургас – гр. Несебър – гр. Варна. В мероприятието се включиха и отличени студенти от III-ти курс, специалност „Недвижими имоти и инвестиции”, както и магистри от специалност „Строително предприемачество”, и докторанти към катедра ИУС. Общо участващите студенти, докторанти и преподаватели в семинара бяха 25.

Повече за пътуващия семинар може да прочетете тук.

Вечер на специалността

През първата седмица на месец Декември се провежда Вечер на специалностите към катедра „Икономика и управление на строителството“.

Празникът е една от дългогодишните традиции на катедрата и се организира от третокурсниците.  Вечерта протича с много настроение и танци. Студентите мерят сили в различни забавни игри, а най-добрите получават награди.

Празникът приключва с предаване на Ключа на успеха, символ на катедра „Икономика и управление на строителството“, от четвъртокурсниците на третокурсниците.

Стихотворение за вечер на специалността

Събрани в един поток,
Студенти с общо желание за възход.
Строителни предприемачи,
на големи бригади водачи.
Специалисти по имоти,
броящи купища банкноти.
Бизнес икономиката е ясна,
тя ги ражда най-опасна.
Раждат се от нея изпълнителни директори,
реализирани във всички икономически сектори.
Под светлините на множество прожектори,
под наблюдението на отбрани лектори.
На Вашето внимание се представя,
без необходимост да се обуславя:
Вечер на специалностите.
Да пропуснем, колеги, формалностите.
Купонът е открит!

Приветствайте студентския колорит!
 
Александра Колева
спец. Бизнес икономика,
випуск 2018