Икономически университет – Варна

Студентски прояви

Студентска научна сесия

Ежегодно през летния семестър на академичната година се провежда преглед на студентската научна дейност на студентите, обучавани в специалностите, администрирани от катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти” в три секции:

 • секция „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт”;
 • секция „Недвижими имоти и инвестиции”;
 • секция „Бизнес икономика”.

Отличените студенти на първо, второ и трето място в Прегледа на студентската научна дейност се награждават, а класираните на първо място в съответните направления участват в Студентска научна конференция на ИУ-Варна.

Студентска научна сесия 2024 г.

Етап 1. Провеждане на прегледа на СНД – 2024 по спецсеминари на специалностите ПИМ, НИИ и БИ.

1. Провеждане на Прегледа на СНД – 2024 по спецсеминари на административните групи е със следното разпределение:

Специалности и административни групи

Дати, часове и зали на провеждане

Състав на Комисиите по оценяване

1

2

 

3

1

Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (ПИМ),

8 група

18.04.2024 г.

четвъртък

от 10:15 ч.

зала 2-313

 

Председател: проф. д-р Румен Калчев

Членове:

 1. доц. д-р Иван Йовчев
 2. доц. д-р Катя Антонова
 3. гл. ас. д-р Севдалина Христова
 4. докт. Кирил Стоянов
 5. докт. Атанас Иванов

2

Недвижими имоти и инвестиции (НИИ),

7 група

18.04.2024 г.

четвъртък

от 10:15 ч.

зала Н-210

 

Председател: проф. д-р Стоян Стоянов

Членове:

 1. доц. д-р Божидар Чапаров
 2. доц. д-р Анна Господинова
 3. гл. ас. д-р Ваня Антонова
 4. ас. Явор Николов
 5. докт. Благовест Илиев

3

Бизнес икономика (БИ),
6 група

 

17.04.2024 г.

сряда

от 16:15 ч.

зала 2-217

Председател: доц. д-р Тодор Райчев

Членове:

 1. проф. д-р Стоян Стоянов
 2. доц. д-р Иво Костов
 3. гл. ас. д-р Mилена Иванова
 4. докт. Стефан Иванов
 5. докт. Мариана Гегова

2. Всички Комисии по оценяване по спецсеминари избират три (или повече) най-добри студентски изследвания, които се класират за съответните секции по специалности на Прегледа на СНД – 2024.

 

Етап 2. Провеждане на прегледа на СНД – 2024 по секции за специалностите ПИМ, НИИ и БИ.

1. Прегледът на СНД – 2024 за специалностите ПИМ, НИИ и БИ се провежда в следните три секции:

Наименования

на секцията

Дата, час и зала

на провеждане

Състав на Комисиите по оценяване

1

2

 

3

1

Секция „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт“

22.04.2024 г.

понеделник

от 09:00 ч.

каб. Н-111

Председател: проф. д-р Румен Калчев

Членове:

 1. доц. д-р Иван Йовчев

 2. доц. д-р Катя Антонова

 3. гл. ас. д-р Севдалина Христова

2

Секция „Недвижими имоти и инвестиции“

22.04.2024 г.

понеделник

от 10:00 ч.

каб. Н-111

Председател: проф. д-р Стоян Стоянов Членове:

 1. доц. д-р Божидар Чапаров

 2. доц. д-р Анна Господинова

 3. гл. ас. д-р Ваня Антонова

 4. ас. Явор Николов

3

Секция „Бизнес икономика“

22.04.2024 г.

понеделник

от 11:00 ч.

каб. Н-111

Председател: доц. д-р Тодор Райчев

Членове:

 1. проф. д-р Стоян Стоянов

 2. доц. д-р Иво Костов

 3. гл. ас. д-р Милена Иванова


2. Комисиите по оценяване класират по трима студенти от всяка секция, за които се представя информация на отдел НИДД, каб. 503

3. Класираният на първо място доклад, за всяка секция, е необходимо да бъде редактиран в обем до 8 стандартни страници и да бъде одобрен от хабилитиран преподавател (препоръчително е да бъде научният ръководител на дипломната работа или титуляр на спецсеминара).

4. Студентите, класирани на първо място в трите секции, посочени по-горе, трябва да представят експозе на докладите си на университетската Студентска научна конференция – 2024.

На отличените студенти за всяка секция ще бъдат изплатени парични награди в следните размери:

                                                                Първа награда – 130 лв.

                                                                Втора награда – 100 лв.

                                                                Трета награда – 70 лв.

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Пътуващ семинар

*традиция от 40 години

На 22, 23 и 24 април 2019 г. се проведе традиционният пътуващ семинар с изявени студенти IV-ти курс от специалностите „Строителен бизнес и предприемачество”, „Недвижими имоти и инвестиции” и „Бизнес икономика”, по маршрута: гр. Варна – гр. Девня – с. Арбанаси – гр. Велико Търново – гр. Елена –  гр. Бургас – гр. Несебър – гр. Варна. В мероприятието се включиха и отличени студенти от III-ти курс, специалност „Недвижими имоти и инвестиции”, както и магистри от специалност „Строително предприемачество”, и докторанти към катедра ИУС. Общо участващите студенти, докторанти и преподаватели в семинара бяха 25.

Повече за пътуващия семинар може да прочетете тук.

Вечер на специалността

През първата седмица на месец Декември се провежда Вечер на специалностите към катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“.

Празникът е една от дългогодишните традиции на катедрата и се организира от третокурсниците.  Вечерта протича с много настроение и танци. Студентите мерят сили в различни забавни игри, а най-добрите получават награди.

Празникът приключва с предаване на Ключа на успеха, символ на катедра „Икономика и управление на строителството“, от четвъртокурсниците на третокурсниците.

Стихотворение за вечер на специалността

Събрани в един поток,
Студенти с общо желание за възход.
Строителни предприемачи,
на големи бригади водачи.
Специалисти по имоти,
броящи купища банкноти.
Бизнес икономиката е ясна,
тя ги ражда най-опасна.
Раждат се от нея изпълнителни директори,
реализирани във всички икономически сектори.
Под светлините на множество прожектори,
под наблюдението на отбрани лектори.
На Вашето внимание се представя,
без необходимост да се обуславя:
Вечер на специалностите.
Да пропуснем, колеги, формалностите.
Купонът е открит!

Приветствайте студентския колорит!
 
Александра Колева
спец. Бизнес икономика,
випуск 2018