Икономически университет – Варна

Научна дейност

Международната научно–практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“ се организира ежегодно от 1985 година насам от катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ /БИНИ/.

Инициатори за ежегодното й провеждане са създателите на катедра БИНИ – проф. д-р Станислав Хаджиев и проф. д-р ик. н. Георги Димитров. Тази традиция се продължава отговорно вече 34 години от техните последователи.

Темата на конференцията „Строително предприемачество и недвижима собственост” е без промяна от 2006 г., но тематиката на докладите е актуална и широкообхватна. Основният акцент е поставен върху проблемите на икономиката и управлението на строителството, териториалното устройство и недвижимата собственост.

Към сайта на конференцията

Номер на проекта Тема на проекта
НПИ-37 Съвременни практики при оценяването на активи в България
НПИ-34 Устойчиво строителство и развитие на градската среда
НПИ-11 Съвременни подходи в привличането на инвестиции за развитието на територията
НПИ-130 Концесията като фактор за развитите на сектор "Водоснабдяване и канализация" в Р. България
НПИ-131 Развитие на строителството в България в контекста на новия програмен период 2014-2020
НПИ-136 Влияние на стратегията за устойчиво развитие на ЕС върху българския строителен бизнес (на примера на строителните организации от североизточния и югоизточния райони за планиране)