Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Бранимира Колева

гл. ас. д-р Бранимира Колева

гл. ас. д-р Бранимира Колева

418

branimirakoleva@ue-varna.bg

Автобиография

Линк за консултации
https://meet.google.com/gwu-ysgb-haq?authuser=0

Консултации

Понеделник, кабинет 418: 14:15-16:15

Вторник, кабинет 418: 14:15-16:15

Дати за неположени изпити

, кабинет : 10:15-12:15

, кабинет : 10:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство Курс 2, СО (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Информационни системи и технологии в счетоводството Курс 4, СО (Редовно обучение)
Бизнес оценяване Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 437 У Информационни системи и технологии в счетоводството 22
16:15 19:00 H-206 У Бизнес оценяване 7
Вторник
10:15 13:00 437 У Информационни системи и технологии в счетоводството 23
16:15 19:00 437 У Информационни системи и технологии в счетоводството 24
Сряда
13:30 16:00 2-224 У Бизнес оценяване 6
Четвъртък
07:30 10:00 437 У Информационни системи и технологии в счетоводството 24
10:15 13:00 437 У Информационни системи и технологии в счетоводството 22
13:30 16:00 437 У Информационни системи и технологии в счетоводството 23
Петък
11:15 13:00 306 У Финансово счетоводство 18, 19
13:30 15:00 303 У Финансово счетоводство 20
Вид Година Публикация
Студия 2022
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : СА Ценов - Свищов, 2022, 2, 66-97., ISSN(онлайн) 1311-9206 / Линк
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Студия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 2, 48 - 71.
Учебник 2018
Добрич : МАРТИНЕ, 2018, 288., ISBN(печатно) 978-619-7059-35-9
Доклад 2018
Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 115 - 127.
Статия 2018
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 1, 42 - 54.
Статия 2017
Счетоводство плюс данъци и социални отношения, 2017, 5, 6.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 146 - 152.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Сборник доклади от VIII международна научна конференция , Варна: Наука и икономика, 1, 2017, с. 42 - 47.
Студия 2017
Диалог: Електронно списание, Свищов: Унив. изд. Ценов, 2017, 2, 27.
Преглед на всички публикации