Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Веселин Деков

гл. ас. д-р Веселин Деков

гл. ас. д-р Веселин Деков

406

0988737054

vdekov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 406: 08:15-10:15

Петък, кабинет 406: 09:15-11:15

Дати за неположени изпити

16 мар 2023, кабинет 1-312: 09:00-11:00

06 апр 2023, кабинет 1-312: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство - I част Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 302 У Финансово счетоводство - I част 21
Петък
11:15 13:00 H-210 У Теория на счетоводството 39, 40, 41, 61, 62
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Студия 2019
Бизнес посоки, Бургас : БСУ, Год. 15, 2019, 1(24), 59-90.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас : Бургаски свободен университет, 2017, 2, 43-61., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас : Бургаски свободен университет, 2017, 3, 38-49., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247
Доклад 2016
Научна конференция на младите научни работници - 2016 г., Варна: Наука и икономика, 2016, 187-198.
Статия 2015
Бизнес управление, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2015, 1, 79-98.
Статия 2014
Бизнес посоки , 2014, № 2, с. 85 - 98.
Доклад 2014
Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол : Сб. с докл. от науч. конф. , ИУ - Варна, Кат. Счетоводна отчетност, 12 - 13 Септ. 2014. - Варна : Наука и икономика, 2014, с. 348 - 357.
Студия 2012
Алманах научни изследвания, Свищов: Академично издателство "Ценов", 17, 2012, 247 - 275.
Доклад 2011
Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и управлението в XXI век - решения за стабилност и растеж" 8-9.11.2011г., Свищов, 2011.
Преглед на всички публикации