Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Веселин Деков

гл. ас. д-р Веселин Деков

гл. ас. д-р Веселин Деков

406

0988737054

vdekov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Петък, кабинет 406: 13:30-15:30

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/gdu-bxxy-ojp?authuser=0, 08:30-09:30

Дати за неположени изпити

16 окт 2023, кабинет H-202: 10:00-12:00

06 ное 2023, кабинет H-205: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство - I част * Курс 3, СО (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 3, СО (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - II част * Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството * Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Организация и отчитане на трудово-осигурителните отношения * Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите * Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Въведение във финансите * Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Въведение във финансите * Курс 2, СО (Редовно обучение)
Въведение във финансите * Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 2-130 У Финансово счетоводство - II част 18
13:30 16:00 2-130 У Финансово счетоводство - II част 19
Четвъртък
15:15 17:00 H-212 У Теория на счетоводството 41, 42, 43, 44, 45
Вид Година Публикация
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 296. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 93)., ISBN(печатно) 978-954-21-1166-5 / Линк
Доклад 2023
СЧЕТОВОДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО КОМПЛЕКС ОТ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ, НАУКА И ИКОНОМИКА ИУ-ВАРНА, 2023, 323-334., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Студия 2019
Бизнес посоки, Бургас : БСУ, Год. 15, 2019, 1(24), 59-90.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас : Бургаски свободен университет, 2017, 2, 43-61., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас : Бургаски свободен университет, 2017, 3, 38-49., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247
Доклад 2016
Научна конференция на младите научни работници - 2016 г., Варна: Наука и икономика, 2016, 187-198.
Статия 2015
Бизнес управление, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2015, 1, 79-98.
Доклад 2014
Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол : Сб. с докл. от науч. конф. , ИУ - Варна, Кат. Счетоводна отчетност, 12 - 13 Септ. 2014. - Варна : Наука и икономика, 2014, с. 348 - 357.
Статия 2014
Бизнес посоки , 2014, № 2, с. 85 - 98.
Преглед на всички публикации