Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Бистра Николова

гл. ас. д-р Бистра Николова
Консултации

Понеделник, кабинет 425: 10:30-11:00

Понеделник, кабинет 425: 13:30-15:00

Петък, кабинет 425: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2023, кабинет H-207: 11:15-

12 апр 2023, кабинет H-207: 11:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, СА (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 448 У Финансово счетоводство 22, 23
15:15 17:00 302 У Финансово счетоводство 4, 8, 16, 17, 24
Сряда
13:30 15:00 302 У Финансово счетоводство 28, 29, 30, 31, 32, 33
15:15 17:00 302 У Финансово счетоводство 1, 2, 3, 5, 6, 7
Петък
11:15 13:00 302 У Финансово счетоводство 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Вид Година Публикация
Студия 2023
Research Anthology on Macroeconomics and the Achievement of Global Stability, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 816-840., ISBN(печатно) 978-166-84-7460-0, ISBN(онлайн) 978-166-84-7461-7 / DOI 10.4018/978-1-6684-7460-0.ch045 / Линк
Доклад 2022
Международната научно-практическа конференция „Дигиталната трансформация в контрола и анализа - рискове и възможности“ 01-02 октомври 2021 г., гр. Свищов, СА "Димитър А. Ценов" - Свищов - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Статия 2022
Професионално образование : Научно списание = Vocational Education, София : Аз Буки, 24, 2022, 5, 460-472., ISSN(печатно) 1314–555X, ISSN(онлайн) 1314–8567 / DOI https://doi.org/10.53656/voc22-511scet / Линк
Студия 2021
International Journal of Education, Culture and Society, New York : Science Publ. Group, 6, 2021, 1, February, 21-37., ISSN(печатно) 2575-3460, ISSN(онлайн) 2575-3363 / DOI 10.11648/j.ijecs.20210601.15
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол, София : Изд. комплекс УНСС, 2, 2020, 406-426., ISBN(печатно) 978-619-232-457-5
Студия 2020
Bridging Microeconomics and Macroeconomics and the Effects on Economic Development and Growth, Hershey, Pennsylvania, USA: IGI Global Publ., 2020, 148-172., ISBN(печатно) 978-179-98-4933-9, ISBN(онлайн) 978-179-98-4934-6 / DOI 10.4018/978-1-7998-4933-9.ch008 / Линк
Монография 2019
Добрич : МАРТИНЕ, 2019, 231., ISBN(печатно) 978-619-7059-38-0
Монография 2019
София : Изд. на ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2019, 236., ISBN(печатно) 978-954-8590-56-3
Студия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 2, 72-111., ISSN(онлайн) 1311-9206 / Линк
Учебник 2018
Добрич : МАРТИНЕ, 2018, 288., ISBN(печатно) 978-619-7059-35-9
Преглед на всички публикации