Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Илиян Христов

гл. ас. д-р Илиян Христов

гл. ас. д-р Илиян Христов

406

ilian_hristov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 406: 08:15-10:15

Четвъртък, кабинет 406: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

06 мар 2023, кабинет Н-212: 10:15-12:15

03 апр 2023, кабинет Н-212: 10:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Управленско счетоводство Курс 4, СО (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Одит Курс 5, СК (Редовно обучение)
Одит Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-212 У Одит 1, 2
16:15 19:00 H-209 У Управленско счетоводство 2 24
Вторник
10:15 13:00 H-210 Л Управленско счетоводство 2
16:15 19:00 H-101 У Управленско счетоводство 2 22
Четвъртък
07:30 10:00 H-104 У Управленско счетоводство 22
10:15 13:00 H-208 У Управленско счетоводство 24
Вид Година Публикация
Студия 2022
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол = The Economy of Bulgaria and European Union: Finance, Accounting, Financial Control : Колективна монография, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 355-371.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Статия 2022
Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика https://journal.ue-varna.bg/uploads/20220308072542_197199712622704f69ff38.pdf, 66, 2022, 2, 185-202. ., ISSN(печатно) 1310-0343 , ISSN(онлайн) 2367-6949
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 30-40. ., ISSN(онлайн) 2367-7791
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 305-310.
Статия 2017
Диалог: Електронно списание, Свищов: СА "Д. А. Ценов", 2017, 2, 63 - 80.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Студия 2017
Икономически изследвания = Economic Studies, София : БАН. Инст. за икон. изследвания, Год. 26, 2017, 1, 136-177., ISSN(печатно) 0205-3292 / Scopus
Преглед на всички публикации