Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Драган Георгиев

гл. ас. д-р Драган Георгиев

гл. ас. д-р Драган Георгиев

423

457

dragan.georgiev@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 423: 08:00-10:00

Вторник, кабинет 423: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

06 мар 2023, кабинет H-206: 10:15-12:15

03 апр 2023, кабинет H-206: 10:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Управленско счетоводство Курс 4, СО (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, СО (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-206 У Управленско счетоводство 23
Вторник
10:15 13:00 H-210 Л Управленско счетоводство 2
13:30 15:00 319 У Мениджмънт 6
Четвъртък
07:30 10:00 2-228 У Управленско счетоводство 2
11:15 13:00 H-103 У Мениджмънт 7
16:15 19:00 H-207 У Управленско счетоводство 1 23
17:15 19:00 438 У Академични изследвания 2 18
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Статия 2022
Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика https://journal.ue-varna.bg/uploads/20220308072542_197199712622704f69ff38.pdf, 66, 2022, 2, 185-202. ., ISSN(печатно) 1310-0343 , ISSN(онлайн) 2367-6949
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. "Счетоводна отчетност", Варна : Наука и икономика, 2019, 386 - 396.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 1, 21-41.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 305-310.
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна , 61, 2017, 4, 291 - 301.
Статия 2016
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, 60, 2016, № 2, с. 159 - 172.
Статия 2016
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economy Publ. House, 60, 2016, 2, 154-167.
Статия 2015
сп. Диалог, 2015, 1, 27-43.
Преглед на всички публикации