Икономически университет – Варна

ас. д-р Ивайло Маноилов

ас. д-р Ивайло Маноилов

ас. д-р Ивайло Маноилов

1-418 Виртуална стая: https://meet.google.com/nnj-qwzh-crh

491

tonchev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 418: 17:15-19:15

Вторник, кабинет 418: 16:15-18:15

Дати за неположени изпити

28 мар 2023, кабинет 1-418: 16:15-18:15

11 апр 2023, кабинет 1-418: 16:15-18:15

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Финансиране на инвестиционни проекти Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 H-207 У Финансово счетоводство 21
Вторник
13:30 16:00 2-217 У Финансиране на инвестиционни проекти 9
Вид Година Публикация
Статия 2022
ELECTRONIC JOURNAL “ECONOMICS AND COMPUTER SCIENCE”, „Knowledge and business“ Varna, 2, 2022, 2, 19-22., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2022
СЧЕТОВОДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО КОМПЛЕКС ОТ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ, Наука и икономика, 2022, 342-350., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Доклад 2017
VІІІ Международна научна конференция Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Т.1, Варна: Наука и икономика, 2017, 456-461 с.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените - Варна, 2016, 2, 45-51.
Статия 2016
Бизнес посоки , Год. XII, 2016, № 1, с. 57 - 63.
Статия 2015
Счетоводна политика, 2015, 4, 4-8 с.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-принт, 2015.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 236 с.
Учебно помагало 2013
- 4. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 200 с.
Преглед на всички публикации