Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Румяна Маринова

гл. ас. д-р Румяна Маринова

гл. ас. д-р Румяна Маринова

520

r_marinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 520: 15:00-17:00

Сряда, кабинет 520: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

29 мар 2023, кабинет 1-319: 15:15-17:00

26 апр 2023, кабинет 1-319: 15:15-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство на банките Курс 3, СО (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-311 Л Счетоводство на банките 19, 20
Вторник
11:15 13:00 320 У Мениджмънт 32
13:30 15:00 511 У Академични изследвания 1 20
13:30 15:00 511 У Академични изследвания 2 21
Сряда
15:15 17:00 319 У Мениджмънт 33
Четвъртък
13:30 16:00 2-217 У Счетоводство на банките 19
Петък
08:15 11:00 2-127 У Счетоводство на банките 20
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022 : Proceedings, Trnava : WoodEMA, 2022, 239-244., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Линк
Доклад 2022
Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 - Общество 5.0 : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 21-22 октомври 2022 г., Свищов : Акд. изд. Ценов, 2022, 531-538., ISBN(печатно) 978-954-23-2249-8, ISBN(онлайн) 978-954-23-2250-4 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 105-113., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 194-201.
Студия 2021
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, Burdur : Mehmet Akif Ersoy University, 8, 2021, 2, 761-781., ISSN(печатно) 2149-1658 / DOI 10.30798/makuiibf.805055 / Web of Science
Доклад 2020
Интегрираната отчетност в управлението на предприятието : Посвещава се на 85-ата година от преподаването и обучението по счетоводство в СА "Д. А. Ценов" - Свищов : Е-сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 116 - 123., ISBN(онлайн) 978-954-23-1920-7 / Линк
Студия 2020
ИДЕС : Електронно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20., ISSN(печатно) 1314-8990 / Линк
Студия 2020
Годишник на ИДЕС [ICPA Yearbook], София : ИДЕС , 2020, 1-34., ISSN(печатно) 1313-2148, ISSN(онлайн) 2603-4751 / Линк
Преглед на всички публикации