Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Румяна Маринова

гл. ас. д-р Румяна Маринова

гл. ас. д-р Румяна Маринова

520

r_marinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Петък, кабинет 520: 10:15-11:15

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/mgt-pyzc-fbk?authuser=0, 14:00-15:00

Дати за неположени изпити

27 мар 2024, кабинет ELearn: 15:00-17:00

24 апр 2024, кабинет ELearn: 15:00-17:00

Счетоводство на банките
Мениджмънт
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и одит Счетоводство на банките 3 38 eLearn 04.06.2024 15:00 - 17:00
Счетоводство и одит Счетоводство на банките 3 18 1-433 10.06.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Счетоводство на банките 3 19 1-433 10.06.2024 12:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 09:00 - 11:00 1-448
27.06.2024 14:00 - 16:00 eLearn
28.06.2024 09:00 - 11:00 1-448
28.06.2024 14:00 - 16:00 eLearn
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 11-20., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.11 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 207-216., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.207 / Линк
Доклад 2022
Кръговата икономика в контекста на релацията Индустрия 4.0 - Общество 5.0 : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 21-22 октомври 2022 г., Свищов : Акд. изд. Ценов, 2022, 531-538., ISBN(печатно) 978-954-23-2249-8, ISBN(онлайн) 978-954-23-2250-4 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 105-113., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022 : Proceedings, Trnava : WoodEMA, 2022, 239-244., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-91 / Scopus / Линк
Студия 2021
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, Burdur : Mehmet Akif Ersoy University, 8, 2021, 2, 761-781., ISSN(печатно) 2149-1658 / DOI 10.30798/makuiibf.805055 / Web of Science
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 194-201.
Студия 2020
Годишник на ИДЕС [ICPA Yearbook], София : ИДЕС , 2020, 1-34., ISSN(печатно) 1313-2148, ISSN(онлайн) 2603-4751 / Линк
Преглед на всички публикации