Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

402

0882164509

plnedyalkova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/rwv-rxcd-use

Консултации на място

Понеделник, кабинет 402: 12:00-13:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/rwv-rxcd-use, 10:30-11:30

Дати за неположени изпити

16 окт 2023, кабинет H-210: 13:30-15:00

15 ное 2023, кабинет 2-221: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на счетоводството Курс 2, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Теория на контрола Курс 3, СО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 H-210 У Теория на счетоводството 45
Сряда
13:30 16:00 2-221 У Теория на контрола 18
Вид Година Публикация
Студия 2023
Financial Internet Quarterly, Rzeszow, Poland : University of Technology and Management, 19, 2023, 3, 31-47., ISSN(онлайн) 2719-3454 / DOI 10.2478/fiqf-2023-0017 / Web of Science / Линк
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 255-270., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 , ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global, 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-8883-6, ISBN(онлайн) 978-166-84-8887-4 / DOI 10.4018/978-1-6684-8883-6 / Scopus / Линк
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-9067-9, ISBN(онлайн) 978-166-84-9068-6 / DOI 10.4018/978-1-6684-9067-9 / Scopus
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 476-487., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2023
Вътрешен одитор : Глобални перспективи за развитието на професията, София : Институт на вътрешните одитори в България, Год. 20, 2023, 1, 6-13., ISBN(печатно) 1312-4226, ISBN(онлайн) 1312-4226 / Линк
Статия 2022
Вътрешен одитор : Глобални перспективи за развитието на професията, София : Институт на вътрешните одитори в България , Год. 19, 2022, 2, 32-38., ISBN(печатно) 1312-4226, ISBN(онлайн) 1312-4226 / Линк
Студия 2022
Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society: [Monography], Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. , 2022, 33-56. - (AFAE Book Ser.)., ISSN(онлайн) 2327-5677, ISBN(печатно) 978-179-988-258-9, ISBN(онлайн) 978-179-988-260-2 / DOI 10.4018/978-1-7998-8258-9.ch003 / Линк
Статия 2022
Вътрешен одитор : Глобални стандарти за вътрешен одит, София : Институт на вътрешните одитори в България , 2022, 4, 7-12., ISBN(печатно) 1312-4226, ISBN(онлайн) 1312-4226 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-21-1131-3 / Линк
Преглед на всички публикации