Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

гл. ас. д-р Пламена Недялкова

402 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/dnr-ddhz-jry

plnedyalkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 402: 15:15-17:15

Петък, кабинет 402: 09:15-11:15

Дати за неположени изпити

13 мар 2023, кабинет 2-221: 11:15-13:00

17 апр 2023, кабинет 2-221: 11:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Одит в публичния сектор Курс 4, СО (Редовно обучение)
Независим финансов одит Курс 4, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Управление на риска и вътрешен контрол Курс 3, СО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-221 Л Управление на риска и вътрешен контрол 19, 20
13:30 16:00 2-320 У Независим финансов одит 34
Вторник
13:30 16:00 2-318 Л Независим финансов одит 2 34
16:15 19:00 H-101 У Одит в публичния сектор 1 22
Сряда
13:30 15:00 303 У Управление на риска и вътрешен контрол 19
Четвъртък
10:15 13:00 2-127 Л Независим финансов одит 34
Петък
11:15 13:00 2-228 У Управление на риска и вътрешен контрол 20
Вид Година Публикация
Доклад 2023
REMARKETING THE REALITY - Conferences of the department Marketing 2022, Publishing house Science and Economics Varna, 2023, 476-487., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1134-4
Доклад 2023
Научно-практическа конференция "Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности" 2022, Издателство „Наука и икономика“, 2023, 255-270., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5
Статия 2022
Вътрешен одитор : Глобални перспективи за развитието на професията, София : Институт на вътрешните одитори в България , Год. 19, 2022, 2, 32-38., ISBN(печатно) 1312-4226, ISBN(онлайн) 1312-4226 / Линк
Студия 2022
Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society: [Monography], Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. , 2022, 33-56. - (AFAE Book Ser.)., ISSN(онлайн) 2327-5677, ISBN(печатно) 978-179-988-258-9, ISBN(онлайн) 978-179-988-260-2 / DOI 10.4018/978-1-7998-8258-9.ch003 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-21-1131-3 / Линк
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 5, 158-175., ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus / Линк
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 126-134., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1002-3 / DOI /10.36997/PPDD2021
Статия 2021
Review of International Geographical Education : RIGEOnline, Ulakbim, TR. : DegriPark Akademik, 11, 2021, 7, Spring, 3755-3762. ., ISSN(печатно) 2146-0353, ISSN(онлайн) 2695-0243, ISBN(онлайн) 978-80-908353-2-0 / DOI 10.48047/rigeo.11.07.345 / Линк
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г. , Варна : Наука и икономика, 2021, 237-246. ISSN 2603-5073., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2021
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 113-120., ISSN(печатно) 2738-7488 / DOI 10.36997/LBCS2020.113
Преглед на всички публикации