Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Весела Бандакова

гл. ас. д-р Весела Бандакова

гл. ас. д-р Весела Бандакова

520

216

bandakovav@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 1-520: 13:30-15:30

Сряда, кабинет 1-520: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

16 мар 2023, кабинет 312: 09:00-11:00

06 апр 2023, кабинет 312: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство - I част Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 3, СО (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, СА (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, СО (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Финансово счетоводство Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 304 У Финансово счетоводство - I част 20
Вторник
10:15 13:00 2-127 У Финансово счетоводство - II част 19
13:30 16:00 2-225 У Финансово счетоводство - II част 20
Сряда
09:15 11:00 301 Л Финансово счетоводство 18, 19, 20, 21
Четвъртък
11:15 13:00 128 Л Финансово счетоводство 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Научно-практическа конференция "Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности" 2022, „Наука и икономика“, 2023, 309-322., ISSN(печатно) 978-954-21-1137-5
Студия 2022
Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2 , 52-66., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Доклад 2016
The priority directions of national economy development, University of Niš, 2016, c. 305-310.
Доклад 2014
// Перспективи за развитие на българската икономика : Сб. докл. от науч.-практ. конф., 30 - 31.10. 2014. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, 10 с. (диск).
Доклад 2014
Интелигентна специализация на България: Сб. доклади от Единадесета международна научна конференция на МВБУ Ботевград, Издателство на МВБУ , 2014, с.1443 -1447.
Доклад 2013
// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 575 - 583.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 114 - 121.
Доклад 2012
Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България – стратегия “Европа 2020”, Сб. доклади от Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г., Свищов: Унив. изд. Ценов, 2012, 158-164.
Учебно помагало 2009
ИК Геа-принт Варна, 2009.
Преглед на всички публикации