Икономически университет – Варна

доц. д-р Даниела Георгиева

доц. д-р Даниела Георгиева

доц. д-р Даниела Георгиева

218

daniela_georgieva@ue-varna.bg

Автобиография

meet.google.com/rus-izfc-fpi

Приемно време

Понеделник, кабинет 218: 13:30-15:30

Консултации на място

Петък, кабинет 218: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

20 окт 2023, кабинет 323: 08:15-10:15

01 дек 2023, кабинет 323: 08:15-10:15

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СА (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия Курс 4, СО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 127В Л Счетоводство на бюджетните предприятия 19, 20
Четвъртък
09:15 11:00 232 Л Спецсеминар 1 21, 22
Петък
08:15 11:00 323 Л Теория на счетоводството 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17
11:15 13:00 220 У Спецсеминар 22
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и финанси Счетоводство на бюджетните предприятия 4 25 1-437 19.05.2023 09:00 - 11:00
Счетоводство и финанси Счетоводство на бюджетните предприятия 4 26 1-50 22.05.2023 13:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 173-187., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Доклад 2022
Счетоводството - наука, образование, практика : , конференция, посветена на 100 годишнината от рождението на проф. Тотю Тотев и проф. Коста Пергелов, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 87-96., ISBN(печатно) 978-619-232-627-2 / Линк
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 1, February, 5-12., ISSN(печатно) 22178309 / DOI 10.18421/TEM111-01 / Scopus / Web of Science
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол, София : Изд. комплекс УНСС, 2, 2020, 224-246 .
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 399 - 409.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 229 - 235.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 69 - 78., ISSN(онлайн) 2367-77911 / Линк
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 345 - 359.
Преглед на всички публикации