Икономически университет – Варна

доц. д-р Даниела Георгиева

доц. д-р Даниела Георгиева

доц. д-р Даниела Георгиева

211

daniela_georgieva@ue-varna.bg

Автобиография

meet.google.com/rus-izfc-fpi

Приемно време

Четвъртък, кабинет 211: 15:00-17:00

Консултации

Петък, кабинет 211: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

26 окт 2022, кабинет 1-316: 13:30-15:00

16 ное 2022, кабинет 1-316: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, СПНС-ДНДО (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, УП-ДНДО (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, ИМБ-ДНДО (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Теория на счетоводството Курс 5, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
13:30 15:00 H-212 Л Теория на счетоводството 39, 40, 41
17:15 19:00 434 Л Академични изследвания 2 20, 21
Петък
10:15 13:00 511 Л Счетоводство на бюджетните предприятия 25, 26
2023-02-06 (Понеделник)
10:15 13:00 Е-15 Л Спецсеминар 51
2023-02-07 (Вторник)
08:15 11:00 Е-1 Л Академични изследвания 38
12:15 15:00 Е-3 Л Спецсеминар 51
2023-02-08 (Сряда)
13:30 16:00 Е-7 Л Спецсеминар 51
2023-02-09 (Четвъртък)
15:15 18:00 Е-12 Л Спецсеминар 51
2023-02-08 (Сряда)
08:08 11:46 304 Л Теория на счетоводството 43, 44, 45, 46, 47, 48
2023-02-10 (Петък)
08:08 11:46 305 Л Теория на счетоводството 43, 44, 45, 46, 47, 48
2023-02-13 (Понеделник)
08:08 11:46 222 Л Теория на счетоводството 43, 44, 45, 46, 47, 48
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Счетоводството - наука, образование, практика : , конференция, посветена на 100 годишнината от рождението на проф. Тотю Тотев и проф. Коста Пергелов, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 87-96., ISBN(печатно) 978-619-232-627-2 / Линк
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 1, February, 5-12., ISSN(печатно) 22178309 / DOI 10.18421/TEM111-01 / Scopus / Web of Science
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 399 - 409.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 229 - 235.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол, София : Изд. комплекс УНСС, 2, 2020, 224-246 .
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 69 - 78.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 345 - 359.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Преглед на всички публикации